Hier kun je met de handigste en meest voorkomende eenvoudige zinnen oefenen.

Zo kun je je jezelf overhoren:

  • Houd je muis stil op de zin, dan zie je de Duitse vertaling!
  • Bedenk eerst voor jezelf het antwoord, zeg het hardop
  • Controleer dan pas of je het goed had!
  • Schrijf de zinnen op een blaadje, die je het moeilijkst vindt en herhaal ze!

 

Alfabetische inhoudsopgave

(wel|niet) accoord gaan met iets
afscheid nemen
een afspraak maken
bedanken
begroeten
gesprek beginnen
gesprek beïndigen
beschrijven, vertellen
feliciteren
hulp vragen en aanbieden
om inlichtingen vragen
iets kopen
meningen, voorkeuren, oordelen
oordelen, meningen, voorkeuren
persoonlijke informatie vragen
telefoneren
je verontschuldigen
vertellen, beschrijven
voorkeuren, meningen, oordelen
voorstellen (jezelf of iemand anders)
vragen naar persoonlijke informatie
iemand waarschuwen
iets weigeren
naar de weg vragen | de weg wijzen
iemand iets wensen

“Reddingsboei-zinnen”
Soms kom je er even niet meer uit in een vreemde taal. Duitsers
zijn dan meestal heel behulpzaam, maar met deze zinnen kom je er
altijd:

Als het te snel voor je gaat…

Vragen hoe je iets zegt | noemt

Iets omschrijven

Begroeten | gesprek beginnen

Afscheid nemen | gesprek beëindigen

 

Jezelf of iemand anders voorstellen


Naar persoonlijke informatie vragen

Telefoneren


Iets kopen


Naar de weg vragen | de weg wijzen


Meningen, voorkeuren, oordelen

Vertellen, beschrijven


Wel of niet accoord gaan met iets


Geven en bedanken


Je verontschuldigen

Feliciteren


Iemand iets wensen


Om inlichtingen | hulp vragen en aanbieden


Een afspraak maken 

Iemand waarschuwen


“reddingsboei-zinnen”

Als het te snel voor je gaat…

Iets omschrijven


Vragen hoe je iets zegt | noemt