Telwoorden

Hoofdtelwoorden

Bekijk hier de uitleg- en oefenvideo: Tellen in het Duits

 

1 = eins
2 = zwei
3 = drei
4 = vier
5 = fünf
6 = sechs
7 = sieben
8 = acht
9 = neun
10 = zehn
11 = elf
12 = zwölf
13 = dreizehn
14 = vierzehn
15 = fünfzehn
16 = sechzehn
17 = siebzehn
18 = achtzehn
19 = neunzehn
20 = zwanzig
30 = dreißig
40 = vierzig
50 = fünfzig
60 = sechzig
70 = siebzig
80 = achtzig
90 = neunzig
100 = hundert
1.000 = tausend
100.000 = hunderttausend
1.000.000 = die Million (meervoud: die Millionen)
1.000.000.000 = die Milliarde

bijvoorbeeld:

65 = fünfundsechzig
138 = hundertachtunddreißig
1247 = eintausendzweihundertsiebenundvierzig / zwölfhundertsiebenundvierzig

Rangtelwoorden

voorbeeld: Dat is de tweede poging. – Das ist der zweite Versuch.

1e t/m 19e: voorbeelden met de datum:

 • der erste Mai / am 1. Mai [=voluit: am ersten Mai]
 • der zweite Mai / am 2. Mai [=voluit: am zweiten Mai]
 • der dritte Mai / am 3. Mai [=voluit: am dritten Mai]
 • der vierte Mai / am 4. Mai [=voluit: am vierten Mai]
 • der fünfte Mai / am 5. Mai [=voluit: am fünften Mai]
 • der sechste Mai/ am 6. Mai [=voluit: am sechsten Mai]
 • der siebte Mai / am 7. Mai [=voluit: am siebten Mai]
 • der achte Mai / am 8. Mai [=voluit: am achten Mai]
 • der neunte Mai / am 9. Mai [=voluit: am neunten Mai]
 • der zehnte Mai / am 10. Mai [=voluit: am zehnten Mai]

vanaf 20 zet je overal ste erachter:

 • der zwanzigste Mai / am 20. Mai [=voluit: am zwanzigsten Mai]
 • der einundzwanzigste Mai / am 21. Mai [=voluit: am eindundzwanzigsten Mai]
 • der zweiundzwanzigste Mai / am 22. Mai [=voluit: am zweiundzwanzigsten Mai]

Breuken

 • de helft = die Hälfte
 • een derde = ein Drittel
 • een vierde = ein Viertel
 • een vijfde = ein Fünftel

enz.:  telkens een -l achter het rangtelwoord.

één: ein of eins?

 • als je telt of een getal noemt
  eins, zwei, drei enz.
 • bij kloktijden
  Het is kwart over een.
  – Es ist Viertel nach eins.
 • als het een bijvoeglijk naamwoord is
  Ik wil maar één ijsje hoor.
  – Ich möchte nur ein Eis.
 • als het een zelfstandig gebruikte vorm van een is
  kun je soms eins krijgen
  Ik wil geen ijs, wil jij er één ?
  – Ich möchte kein Eis, möchtest du eins ?

Meervoudsvorm bij procenten

 • als je in het Nederlands zegt: 60% van de Nederlanders heeft een auto.
 • moet je in het Duits vertalen: 60% der Niederländer haben ein Auto.

De logica hierachter in het Duits: 60% is meer dan één procent en dus meervoud.