DEZE PAGINA GROEIT ALS KOOL – Kom vaak terug, en je ziet het aantal oefeningen groeien!

TIP: Op de website van Oscar Romero talen kun je ook veel oefeningen vinden

Ik wil oefenen met…

Werkwoorden Naamvallen &
voorzetsels
Persoonlijk
voornaamwoord
Woordenschat Spreken
& uitspraak
Luisteren

 

 

WERKWOORDEN

 wie schwer?  uitleg
ONregelmatige werkwoorden
haben – combineren
sein – combineren
haben + sein – betekenissen combineren
haben + sein – invullen door aanklikken
haben + sein – invullen door schrijven
zwakke en sterke werkwoorden 
[WRTS lijsten met veel voorkomende werkwoorden]
dürfen / können / mögen / möchten / wollen / wissen – betekenissen combineren
haben / sein / möchten / werden / wissen / mögen / dürfen / müssen – invullen schrijven
sein – verleden tijd – combineren (tegenwoordige en verleden tijd combineren. bijv. ich bin – ich war)
haben – verleden tijd – combineren (tegenwoordige en verleden tijd combineren. bijv. ich habe- ich hatte)
haben + sein – verleden tijd – vertalen
haben / sein / werden / wissen / mögen / dürfen / müssen / können verleden tijd – passende bedenken en invullen
Regelmatige werkwoorden
wohnen combineren
[voorbeeld van een standaard werkwoord] 
reisen – meerkeuze
[voorbeeld van werkwoord met stam eindigend op s-klank]
arbeiten – meerkeuze
[voorbeeld van werkwoord met stam eindigend op -d/-t]
regelmatige werkwoorden – vertalen en invullen

NAAMVALLEN & VOORZETSELS

 wie schwer?  uitleg
Welk zinsdeel krijgt welke naamval?
der, die of das? – oefen enkele regels om te zien of een woord mannelijk (der), vrouwelijk (die) of onzijdig (das) is.
der, die of das? – klik aan welke woorden hetzelfde geslacht hebben. Soms kun je aan het woord al zien of het mannelijk (der), vrouwelijk (die) of onzijdig (das) is.
EIN-groep
Woorden van de EIN-groep (kein, mein, dein enz.) – betekenis combineren  –  kruiswoordpuzzel invullen
EIN-groep 1e en 4e naamval – invullen
EIN-groep 1e, 3e en 4e naamval – meerkeuze + uitleg bij nakijken
EIN-groep – alle naamvallen – meerkeuze + uitleg bij nakijken
DER-groep
Woorden van de DER-groep – (dies, jed, manch enz.) – betekenis combineren  –  kruiswoordpuzzel invullen
DER-groep 1e, 3e en 4e naamval – meerkeuze + uitleg bij nakijken
DER-groep – alle naamvallen – meerkeuze + uitleg bij nakijken
Voorzetsels
Voorzetsels [WRTS lijstjes per naamval]
Voorzetsels 3e naamval + voorzetsels 4e naamval
Kun jij ze uit elkaar houden?
Alles tegelijk!
Naamvallen, bijvoeglijke naamwoorden, voorzetsels – invullen in een verhaaltje

PERSOONLIJK VOORNAAMWOORD

 wie schwer? uitleg 
1e en 4e naamval – combineren. Bijv. ich => mich, wir => uns
1e en 4e naamval – invullen
met alle naamvallen – betekenissen combineren
met alle naamvallen – betekenis meerkeuze
met alle naamvallen – invullen
met alle naamvallen + de voorzetsels met de 3e en de 4e naamval

Wortschatz

Sprechen & Aussprache

Hören