Lijdende vorm

Meestal gebruik je zinnen in de zogenaamde bedrijvende vorm:

Eerst komt het onderwerp in de zin. En verderop komt het lijdend voorwerp. Bijvoorbeeld:

Ik   heb  het probleem  opgelost.
onderwerp lijdend voorwerp

Maar soms gebruik je de lijdende vorm: 

Het lijdend voorwerp (“het probleem”) wordt dan onderwerp:

Het probleem is door  door mij opgelost.
onderwerp   bepaling

Het lijdend voorwerp (“het probleem”) is dan onderwerp geworden

Waarom doen we dat eigenlijk?

 • als je de nadruk op de toestand wilt leggen (in plaats van op wie iets doet):
  Het probleem is opgelost.
  – Das Problem ist gelöst.

of:

 • als je de nadruk op de handeling, dat het gebeurd is wilt leggen:
  dan zet je er in het Duits worden achter:
  Het probleem is opgelost.
  – Das Problem ist gelöst worden

Let op

Als je erbij wilt zeggen wie iets deed, gebruik je in het Duits von:

Het probleem is door de politie opgelost.
– Das Problem ist von der Polizei gelöst worden.