Instinkers zijn woorden die op elkaar lijken in twee talen maar verschillende betekenissen hebben. Ze worden ook welke “valse vrienden” genoemd: Het lijkt vertrouwd maar het betekent toch iets anders. Kijk verder op deze pagina voor een overzicht!

Oefenen

Moeilijker Duitse en Nederlandse instinkers combineren => oefening 1 naar oefening 2
Moeilijk Je moet vertalingen van Duitse woorden invullen, dus weten => naar de oefening

 

Nederlands

Duits

als betekent in het Duits: toen
juiste vertaling = wenn
bellen betekent in het Duits: blaffen.
juiste vertaling =  anrufen
bonbons betekent in het Duits: snoepjes
juiste vertaling = Pralinen
brutaal Het Duitse brutal betekent: gewelddadig
juiste vertaling = frech
deftig betekent in het Duits: stevig. Bijvoorbeeld bij een
deftiges Essen, een stevige maaltijd.
juiste vertaling = vornehm
doof betekent in het Duits: gek
juiste vertaling = taub, gehörlos
doos Het Duitse die Dose betekent: het blikje
juiste vertaling = der Karton
durven Het Duitse dürfen betekent: mogen
(toestemming hebben).
juiste vertaling = sich trauen
eng betekent in het Duits: nauw
juiste vertaling = gefährlich, ängstlich
enkel betekent in het Duits: kleinzoon.
juiste vertaling = der Knöchel
familie betekent in het Duits vaak: het gezin
fris Het Duitse frisch betekent: vers
juiste vertaling = kühl
garage betekent in het Duits alleen de plek waar je de
auto parkeert. Niet voor onderhoud dus.
juiste vertaling als je de auto naar de garage brengt voor
onderhoud = die Werkstatt 
gekocht betekent in het Duits: gekookt
juiste vertaling = gekauft
gierig betekent in het Duits: gulzig.
juiste vertaling = geizig
de grond Het Duitse der Grund betekent: de reden
juiste vertaling = der Boden
herstellen betekent in het Duits: produceren
juiste vertaling = reparieren
interesse betekent in het Duits vaak: belang
Als je belangstelling bedoelt: sich interessieren für,
Interesse zeigen
kachel betekent in het Duits: tegel
juiste vertaling = die Heizung
klaar Het Duitse klar betekent: duidelijk
juiste vertaling = fertig
kleinkind betekent in het Duits: een klein kind.
juiste vertaling = Enkel(kind)
licht Het Duitse das Licht betekent: het
licht. Maar als je het over bijvoorbeeld een lichte (heldere)
kleur hebt, dan bedoel je een helle Farbe.
juiste vertaling = hell
menen Het Duitse meinen betekent: bedoelen
Als je wilt zeggen: “Dat meen je niet” dan zeg je Das
ist nicht dein Ernst
.
milieu betekent in het Duits uitsluitend het sociale
milieu, dus niet de natuur.
juiste vertaling: die Umwelt
mist betekent in het Duits: “verdorie!” of der
Mist
= de mest
juiste vertaling = der Nebel
net Het Duitse nett betekent: vriendelijk,
aardig
juist vertaling = soeben of gerade (als je bedoelt:
ik kwam net binnen)
plaatsen Het Duitse platzen betekent: ontploffen
juiste vertaling = hinstellen
rijden Het Duitse reiten betekent: paardrijden
juiste vertaling = fahren
slim Het Duitse schlimm betekent: erg
juiste vertaling = schlau, intelligent
stoer Het Duitse stur betekent: koppig
juiste vertaling = cool
tafel Het Duitse die Tafel betekent: het
schoolbord
juiste vertaling = der Tisch
trots Het Duitse Trotz betekent: halsstarrigheid
juiste vertaling = stolz
verzoeken Het Duitse versuchen betekent: proberen
juiste vertaling = bitten
vies Het Duitse fies betekent: achterbaks, vals
juiste vertaling = schmutzig
de vloer Het Duitse der Flur betekent: de gang.
juiste vertaling = der (Fuß)boden
voorjaar Het Duitse das Vorjahr betekent: het vorige
jaar.
juiste vertaling = der Frühling
wie betekent in het Duits: hoe
juiste vertaling = wer (afhankelijk van de naamval kan het ook
wem of wen zijn)
de zee Het Duitse die See betekent: de zee
Het Duitse der See betekent: het meer

Instinkers vanuit het Engels

  • stehen: lijkt op to stay, maar het Duitse stehen betekent: staan.
    De juiste vertaling = bleiben
  • also: Het Engelse also betekent ook.
    Het Duitse also betekent dus.
  • Bildung lijkt op het Engelse building (gebouw), maar het betekent juist onderwijs, vorming
  • Het Engelse to become betekent worden.
    Het Duitse bekommen betekent krijgen

Met dank aan Frank Lenaerts en andere collega’s voor het verzamelen van deze voorbeelden.