Een stevige kop van welhaast BILD Zeitung-niveau boven deze bijdrage van mij, maar misschien wel eens op zijn plaats gezien de diepe verontwaardiging die menig talendocent al jaren plaagt. Voor wie het gemist heeft, even to the point samengevat: We moesten ons dingen afvragen als: „Moet ik nu mijn leerlingen bij het mondeling dan maar kunstmatig strenger gaan beoordelen omdat ze niet zo’n held zijn in CE-lezen en ik anders een te groot verschil krijg tussen SE-CE en dan op mijn kop krijg van de schoolleiding en daarna van ouders en kinderen die er niets van snappen?“

In de nieuwsbrief van de SLO van 15 december trof ik deze tekst aan: [citaat:] „Het toezichtkader van de Inspectie wordt aangepast. Met ingang van juni 2016 zal de norm voor de beoordeling van de opbrengsten van een school vervallen. Die hield in dat het verschil tussen het cijfer voor het schoolexamen (SE) en het cijfer voor het centraal examen (CE) niet groter dan 0,5 mag zijn (gemiddelde voor alle vakken). Een school die gemiddeld over drie jaren wat dit betreft onvoldoende scoort, wordt ook niet meer als ‘zwak’ beoordeeld. Wel blijft het verschil SE-CE een indicator voor de Inspectie. Dit houdt verband met de mogelijkheid dat scholen hun examenlicentie verliezen bij langdurig (zes jaar) te groot verschil tussen SE en CE. De Inspectie blijft dus toezien op het verschil tussen SE en CE. Mocht dan ook „blijken dat het verschil tussen SE en CE in de komende jaren enorm groeit, dan is het mogelijk dat de indicator ´Verschil SE-CE´ weer onderdeel wordt van de beoordeling van leerresultaten.“ (Kamerbrief over nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs, 25 juni 2015). “ [einde citaat]

Het komt op mij over als een „als u het niet te bont maakt doen wij niet meer zo moeilijk“ verhaal. In de kaderbrief staan enkele uitspraken die het nieuwe inzicht van onze staatssecretaris weergeven. Zo schrijft Sander Dekker: „Ik heb signalen ontvangen die erop wijzen dat de indicator Verschil SE-CE geen toegevoegde waarde meer heeft en leidt tot ongewenst gedrag. Het voorkomen van een te groot verschil vraagt – te grote – inspanningen van scholen en levert geen bijdrage meer aan de onderwijskwaliteit. “ Kijk aan, dat hadden „we“ hem al eerder kunnen vertellen…

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.