Aktuelles Fortbildungsangebot bei De Talengroep

Bei De Talengroep gibt es demnächst folgende Fortbildungsangebote für MVT:

1] Studiedag: ‘Formatief toetsen bij moderne vreemde talen. “Is het voor een cijfer?”’ – 25-09-2017

Momenteel is er veel aandacht voor het formatief evalueren binnen de lessen. Minder toetsen voor een cijfer en meer formatief toetsen zorgt ervoor dat er meer aandacht komt voor het leerproces. Maar gaan leerlingen dan wel aan het werk? En hoe volg je dan de voortgang van je leerlingen?

2] Studiedag: ‘Haal meer uit het doeltaalgebruik, zowel van jezelf als van de leerlingen’ – 28-09-2017

Veel docenten nemen zich na de zomervakantie (weer) voor om meer met de doeltaal te doen tijdens de les, om vervolgens voor de herfstvakantie te verzuchten dat het niet echt van de grond gekomen is. Iedereen beseft echter dat meer doeltaalgebruik een enorm effect heeft op het leerrendement.

3] Studiedag: ‘Examentraining Duits: als elke tiende punt telt’ – 9-10-2017

Tijdens de laatste fase van het examenjaar, na de laatste SE-periode, intensiveert de examentraining. Docenten laten leerlingen examens maken, die vervolgens vaak klassikaal worden besproken. Niet altijd even efficiënt en zeker niet altijd voor alle leerlingen motiverend. Leerlingen verschillen in de problemen die ze ervaren met het centraal examen. Als je wilt dat ze beter gaan scoren tijdens het CE, hebben de leerlingen meer aan maatwerk. Tijdens deze studiedag maak je kennis met het vijfstappenplan, waarbij het doel is om de examentraining voor leerlingen effectief en uitdagend te maken.

Alle weiteren Angebote der Talengroep finden Sie hier

Bewust doeltaalgebruik voor docenten Duits en Frans Cursusjaar 2017-2018

Het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord organiseert een interessante professionele leergemeenschap rond het thema ‚doeltaal = voertaal‘

Omschrijving

Binnen het Nederlandse mvt-onderwijs wordt de doeltaal relatief weinig als voertaal ingezet, maar uit onderzoek blijkt dat docenten – en ook veel leerlingen ‒ overtuigd zijn van het belang van doeltaalgebruik en ook graag meer de doeltaal willen inzetten in hun onderwijs. Dit wil echter om verschillende redenen nog niet zo goed lukken. Herkent u zich hierin? Neem dan bij voorkeur samen met een collega of sectiegenoot deel aan de professionele leergemeenschap ‘Bewust doeltaalgebruik’ om zo uw ideeën aan te scherpen en uw plannen de school in te krijgen. Aan de hand van input uit zowel de literatuur als door uitwisseling met vakgenoten bepaalt u uw eigen positie ten aanzien van doeltaalgebruik. Samen werkt u gericht aan een plan waarin de doeltaal een passende plek krijgt in uw eigen onderwijscontext. Daarbij laat u zich inspireren door vakgenoten en andere experts. Zowel de voorbereiding, uitvoering als de evaluatie van de plannen in de eigen les worden met elkaar gedeeld. De professionele leergemeenschap wordt door een ervaren vakdidacticus geleid en gemonitord.

Doelen

•        de deelnemer verkent en bepaalt de eigen positie t.a.v. doeltaalgebruik gerelateerd aan de eigen lespraktijk

•        de deelnemer versterkt de eigen mvt-les door bewust doeltaalgebruik

•        de deelnemer is op de hoogte van recente ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten op het gebied van doeltaalgebruik

•        de deelnemer kan de opgedane theoretische kennis op het gebied van doeltaalgebruik vertalen naar vakdidactisch handelen in de eigen onderwijscontext

Afsluiting: De deelnemer stelt  een concreet en uitgewerkt plan op voor doeltaalgebruik in de eigen les- en schoolcontext.

Cursusleiding: Vakdidacticus Duits Marjon Tammenga-Helmantel

Tarieven: 300 euro

Data, tijden en plaats, aanmelding

6 keer  in Groningen op de vrijdagmiddag (14:00-17:00 uur), te weten:  19 januari 2018; 9 februari 2018; 9 maart 2018; 23 maart 2018; 13 april 2018; 8 juni 2018. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.

Aanmelding uiterlijk 1 december 2017 via: http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0BQX73IL0NdVdRz Verder dient per email een kort motivatieschrijven (= waarom wilt u deelnemen en wat zijn uw concrete verwachtingen?) naar de cursusleider (zie hieronder) te worden gestuurd. Aantal deelnemers: 10-12 (vol = vol). Informatie bij: Marjon Tammenga-Helmantel (m.a.tammenga-helmantel@rug.nl)

Fortbildungstag 13.10: Kulturbezogenes Lernen mit Literatur

Literatur kann im DaF-Unterricht viele Funktionen erfüllen: Sie kann u.a. Lust an der deutschen Sprache wecken, den spielerischen, kreativen Umgang mit Sprache fördern, Lust aufs Lesen machen, die landeskundlichen Kenntnisse erweitern und sie kann die Sprachproduktion der Lerner anregen. Anhand von literarischen Texten können sich die SchülerInnen mit unterschiedlichen Perspektiven auseinandersetzen, ihre eigene Perspektive kritisch hinterfragen und ihre Empathiefähigkeit weiterentwickeln. Darüber hinaus sind literarische Texte ein guter Anlass, sich mit der sprachlichen, ästhetischen Gestaltung von Texten zu beschäftigen.

In den Workshops wird gezeigt, welche unterschiedlichen Möglichkeiten literarische Texte für kulturreflexives, sprachliches und persönliches Lernen bieten und es werden Aufgabenstellungen und Texte für die Sekundarstufe I vorgestellt.

Weitere Infos + Anmeldung (bis 01.10.2017)  hier auf der Webseite bei Windesheim 

Fortbildung Duitstalige literatuur & film

Wie jedes Jahr bietet Henk Harbers in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Deutsch der Uni Groningen einen Fortbildungskurs „Recent verschenen werken“ an. Es werden drei Werke und einen Film besprochen: Terézia Mora: Die Liebe unter Aliens, von Roman Ehrlich: Die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens und von Bodo Kirchhoff: Widerfahrnis. Film Victoria (von Sebastian Schipper) Die Veranstaltung ist inklusive Übernachtung im Karmel Kloster in Drachten. Datum: Freitagabend 15. März ab 18.00 bis Sonntag 17. März 2018 10.00. Anmelden ist möglich bis 1. November 2017. Alle weiteren Infos gibt es hier als PDF Datei

Landelijke Studiedag Levende Talen

Der Studiedag findet dieses Jahr am Freitag, 3. November in Utrecht statt. Alle weiteren Infos gibt es hier auf www.landelijkestudiedag.nl

Exkursion für u.a. Lehrer nach Berlin im Oktober

Tom Bergrath von Berlijn op Maat bietet im Oktober zwei Mal eine Exkursion nach Berlin an. Höhepunkte sind:

Weitere Infos und Anmeldung hier auf der Website von ZeitGeist – Berlijn op maat

DIA-Studienfahrt zum Thema “Diskursive Landeskunde”

DIA-Studienfahrt zum Thema “Diskursive Landeskunde”

Vom 15. bis 19. November 2017 organisiert het Duitsland Instituut Amsterdam eine Studienfahrt nach Weimar und Leipzig. An der Hand der beiden geschichtsträchtigen Orte werden Lehrerausbilder und Deutschlehrer gemeinsam am neuen Konzept der Diskursiven Landekunde arbeiten und Unterrichtsmaterial erproben.

Sie können sich bis zum 20. Oktober anmelden auf https://duitslandinstituut.nl/diskursive-landeskunde.

Schöne Grüße

Drs. Synke Hotje
Senior medewerker onderwijs

Duitsland Instituut Amsterdam
Oude Hoogstraat 24, 1012 CE Amsterdam
Postadres: Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam
+31(0)20 525 3697
S.Hotje@uva.nl

Deutsch macht Spaß – festlicher Minikongress 15. September 2017

Die Arbeitsgruppe Deutsch macht Spaß existiert 2017 mehr als 30 Jahre, ein Jubiläum also. Alle Mitglieder der Arbeitsgruppe wenden ihre Freizeit ehrenamtlich für eine gute Sache an. Deshalb wird am 15. September 2017 ein festlicher Minikongress organisiert, im Goethe Institut Amsterdam, von dem DmS all die Jahre großartig unterstützt worden ist.

Anmelden ist nicht mehr möglich: der Kongress ist voll!

Programm:

13.00   Anmeldung

13.30   Auftritt von Ellen ten Damme

14.00   Eröffnung und 30 Jahre Deutsch macht Spaß

14.30   Workshoprunde 1:

 

A Musik

B Durch das ganze Jahr mit Material von Deutsch macht Spaß

C Deutsch macht Spaß von anno dazumal bis 2020

15.15   Kaffee und Kuchen

15.45   Workshoprunde 2:

D Spielen mit Deutsch macht Spaß

E Unterrichtsmaterial zum Nah dran!

F Literatur von A1 bis B2

16.30   Weinprobe

Kosten: € 45,– inklusive Teilnahmezertifikat.

Anmeldung:

  1. Melden Sie sich per E-Mail (info@deutschmachtspass.nl) an über das Anmeldeformular auf: https://www.deutschmachtspass.nl/veranstaltungstipps/.
  2. Bezahlen Sie den Teilnahmebetrag von € 45,–.
  3. Sobald wir Ihre Bezahlung empfangen haben, sind Sie definitiv für den Kongress registriert und bekommen Sie eine Bestätigung Ihrer Überweisung.

 

Leven in een didactuur: ‘Bürokratopoly’ laat DDR-tijden herleven

[ingezonden bericht door Anja Fricke, zie verderop] ‘Het spel monopoly als metafoor voor het kapitalisme. Het spel Bürokratopoly als metafoor voor het socialisme’ zegt Martin Böttger. Bürokratopoly is een bordspel, bedacht door Martin Böttger in de DDR. In het geheim uiteraard omdat het nogal kritiek leverde over de DDR politiek. Niet voor iedereen toen toegankelijk. Wilt u de leerlingen spelenderwijs kennis laten maken met politiek, democratie en mensenrechten? Lees dan verder.

Nu is het opnieuw uitgebracht speciaal voor scholen
Het spel gaat niet zozeer over de DDR. Wel over mensenrechten, verschillen tussen democratie versus dictaturen, omgaan met onrechtvaardigheid en zo voorts. Het sluit bij verschillende vakken aan. Zoals: politiek, geschiedenis, maatschappijleer, Duits. Dat zijn enkele voorbeelden. Het doel van het spel is om ‘Staatssekretair’ (baas van het land) te worden. Dat gaat alleen via omwegen en chicane. Bijvoorbeeld de verkiezingen onrechtvaardig te moeten beïnvloeden om te stijgen in de ladder. http://www.buerokratopoly.de/

Voorwaarden om het de leerlingen te laten spelen
Duitse taalkennis is een voorwaarde. Het spel is namelijk in het Duits. Aanbevolen wordt dit spel voor leerlingen vanaf 16/17 jarige leeftijd en daarboven. Aan een spel kunnen tot 9 spelers meedoen. De verkorte versie van het spel duurt drie kwartier. De docent geeft een opdracht van te voren aan de leerlingen mee. Hij kan opdrachten gebruiken uit het spel die speciaal voor de docent en zijn leerprogramma gemaakt zijn. Een opdracht kan zijn dat de leerlingen tijdens het spel een situatie noteren wat zij onrechtvaardig vonden. Dat kan na afloop besproken worden.

Ik help u met alle praktische zaken van het spel
U hoeft niet alles zelf te doen. Ik zorg ervoor dat het spelverloop uitgelegd wordt aan de leerlingen in het Nederlands of Duits. Ook tijdens het spel ben ik de vraagbak voor de leerlingen. In totaal kunnen 27 leerlingen meedoen aan de hand van drie spelen Bürokratopoly die ik voor u meeneem. Daar hoeft u zich ook geen zorgen over te maken.

Wilt u de leerlingen een keer verrassen? Neem contact met mij, Anja Fricke, op. Mijn telefoonnummer is 06 22 50 92 63. Of via datkanja@gmail.com. Klik hier voor meer informatie over wie ik ben.

Doe mee aan LinQ!!

logo-10-jaar-LinQHet project LinQ – versterking van het talenonderwijs Frans|Duits heeft als doel een impuls te geven aan onze buurtalen; dankzij LinQ krijgen de vakken Frans en Duits meer gezicht en meer gewicht in het voortgezet onderwijs. Sinds 2005 hebben al 140 vo-scholen aan het LinQ-project deelgenomen. Ook volgend scholjaar is EP-Nuffic (in opdracht van OCW) weer op zoek naar 15 nieuwe LinQ-scholen! Je kunt je aanmelden als sectie Duits of nog beter: gezamenlijk met de sectie Frans.

Binnen een jaar worden jij en jouw collega’s opgeleid en begeleid om de LinQ-didaktiek bij jullie op school om te kunnen zetten. De focus ligt hierbij op de kwaliteit van de lessen. Het talenonderwijs wordt efficiënter en aantrekkelijk gemaakt door professionalisering van de docenten. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De reiskosten naar de vier netwerkbijeenkomsten voor de docenten moeten wel door school worden vergoed. Verder bestaat de mogelijkheid om gratis een nascholing in Duitsland te volgen.

Wil je meer over LinQ weten?

Lees de info op onze website of volg gratis de LinQ-module in de EP-Nuffic Academy. Ook zijn belangstellenden zeer welkom tijdens de LinQ-bijeenkomst op woensdag 24 mei 2017 in Utrecht. Wil je deelnemen? Neem contact op met het LinQ-team: linQ@epnuffic.nl