DLL – Deutsch Lehren Lernen Fortbildungen 2018

Deutsch Lehren Lernen

2018 erwartet Sie ein breites Kursangebot zu verschiedenen Themen.

Sie suchen neue Ideen für Ihren Deutschunterricht? Sie möchten sich regelmäßig mit Kolleginnen und Kollegen austauschen? Sie möchten gern Neues in Ihrem Deutschunterricht ausprobieren? Die Fortbildungsreihe Deutsch Lehren Lernen (DLL) wurde speziell für Lehrerinnen und Lehrer auf Grundlage des aktuellen fachdidaktischen Wissensstands der Fachgebiete Deutsch als Fremd- und Zweitsprache entwickelt. Sie rückt den Unterricht ins Zentrum der Aufmerksamkeit. DLL dient der praxisnahen Qualifizierung von Deutschlehrenden, dem Erfahrungsaustausch zwischen Deutschlehrenden, der Reflexion des eigenen Unterrichts, dem Kennenlernen neuer Wege und Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung.

Ausführliche Informationen finden Sie auf der Website des Goethe-Instituts Niederlande.

Fragen beantwortet gern Anne-Katrin Bläske > anne-katrin.blaeske@goethe.de

 

 

 

 

 

Januar – April 2018

DLL1

Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung
13.01.-07.04.18

DLL7
Prüfen, Testen, Evaluieren
13.01.-07.04.18

DLL10
DaF für Jugendliche
13.01.-07.04.18

Februar bis Mai 2018

DLL8
DaF für Kinder
03.02.-19.05.18

April bis Juli 2018

DLL3
Deutsch als fremde Sprache
14.04.-07.07.18

DLL4
Aufgaben, Übungen, Interaktion
14.04.-07.07.18

September bis Dezember 2018

DLL2
Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?
22.09.-15.12.18

DLL6
Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung
22.09.-15.12.18

Anmeldung

Siehe auch www.goethe.de/dll

Auf der Website www.klett-sprachen.de/dll können Sie übrigens online in den DLL-Bänden blättern!

Aktuelles Fortbildungsangebot bei De Talengroep

Bei De Talengroep gibt es demnächst folgendes Fortbildungsangebot für MVT:

Studiedag: ‘Examentraining Duits: als elke tiende punt telt’ – 9-10-2017

Tijdens de laatste fase van het examenjaar, na de laatste SE-periode, intensiveert de examentraining. Docenten laten leerlingen examens maken, die vervolgens vaak klassikaal worden besproken. Niet altijd even efficiënt en zeker niet altijd voor alle leerlingen motiverend. Leerlingen verschillen in de problemen die ze ervaren met het centraal examen. Als je wilt dat ze beter gaan scoren tijdens het CE, hebben de leerlingen meer aan maatwerk. Tijdens deze studiedag maak je kennis met het vijfstappenplan, waarbij het doel is om de examentraining voor leerlingen effectief en uitdagend te maken.

Alle weiteren Angebote der Talengroep finden Sie hier

Bewust doeltaalgebruik voor docenten Duits en Frans Cursusjaar 2017-2018

Het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord organiseert een interessante professionele leergemeenschap rond het thema ‚doeltaal = voertaal‘

Omschrijving

Binnen het Nederlandse mvt-onderwijs wordt de doeltaal relatief weinig als voertaal ingezet, maar uit onderzoek blijkt dat docenten – en ook veel leerlingen ‒ overtuigd zijn van het belang van doeltaalgebruik en ook graag meer de doeltaal willen inzetten in hun onderwijs. Dit wil echter om verschillende redenen nog niet zo goed lukken. Herkent u zich hierin? Neem dan bij voorkeur samen met een collega of sectiegenoot deel aan de professionele leergemeenschap ‘Bewust doeltaalgebruik’ om zo uw ideeën aan te scherpen en uw plannen de school in te krijgen. Aan de hand van input uit zowel de literatuur als door uitwisseling met vakgenoten bepaalt u uw eigen positie ten aanzien van doeltaalgebruik. Samen werkt u gericht aan een plan waarin de doeltaal een passende plek krijgt in uw eigen onderwijscontext. Daarbij laat u zich inspireren door vakgenoten en andere experts. Zowel de voorbereiding, uitvoering als de evaluatie van de plannen in de eigen les worden met elkaar gedeeld. De professionele leergemeenschap wordt door een ervaren vakdidacticus geleid en gemonitord.

Doelen

•        de deelnemer verkent en bepaalt de eigen positie t.a.v. doeltaalgebruik gerelateerd aan de eigen lespraktijk

•        de deelnemer versterkt de eigen mvt-les door bewust doeltaalgebruik

•        de deelnemer is op de hoogte van recente ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten op het gebied van doeltaalgebruik

•        de deelnemer kan de opgedane theoretische kennis op het gebied van doeltaalgebruik vertalen naar vakdidactisch handelen in de eigen onderwijscontext

Afsluiting: De deelnemer stelt  een concreet en uitgewerkt plan op voor doeltaalgebruik in de eigen les- en schoolcontext.

Cursusleiding: Vakdidacticus Duits Marjon Tammenga-Helmantel

Tarieven: 300 euro

Data, tijden en plaats, aanmelding

6 keer  in Groningen op de vrijdagmiddag (14:00-17:00 uur), te weten:  19 januari 2018; 9 februari 2018; 9 maart 2018; 23 maart 2018; 13 april 2018; 8 juni 2018. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.

Aanmelding uiterlijk 1 december 2017 via: http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0BQX73IL0NdVdRz Verder dient per email een kort motivatieschrijven (= waarom wilt u deelnemen en wat zijn uw concrete verwachtingen?) naar de cursusleider (zie hieronder) te worden gestuurd. Aantal deelnemers: 10-12 (vol = vol). Informatie bij: Marjon Tammenga-Helmantel (m.a.tammenga-helmantel@rug.nl)

Fortbildungstag 13.10: Kulturbezogenes Lernen mit Literatur

Literatur kann im DaF-Unterricht viele Funktionen erfüllen: Sie kann u.a. Lust an der deutschen Sprache wecken, den spielerischen, kreativen Umgang mit Sprache fördern, Lust aufs Lesen machen, die landeskundlichen Kenntnisse erweitern und sie kann die Sprachproduktion der Lerner anregen. Anhand von literarischen Texten können sich die SchülerInnen mit unterschiedlichen Perspektiven auseinandersetzen, ihre eigene Perspektive kritisch hinterfragen und ihre Empathiefähigkeit weiterentwickeln. Darüber hinaus sind literarische Texte ein guter Anlass, sich mit der sprachlichen, ästhetischen Gestaltung von Texten zu beschäftigen.

In den Workshops wird gezeigt, welche unterschiedlichen Möglichkeiten literarische Texte für kulturreflexives, sprachliches und persönliches Lernen bieten und es werden Aufgabenstellungen und Texte für die Sekundarstufe I vorgestellt.

Weitere Infos + Anmeldung (bis 01.10.2017)  hier auf der Webseite bei Windesheim 

Fortbildung Duitstalige literatuur & film

Wie jedes Jahr bietet Henk Harbers in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Deutsch der Uni Groningen einen Fortbildungskurs „Recent verschenen werken“ an. Es werden drei Werke und einen Film besprochen: Terézia Mora: Die Liebe unter Aliens, von Roman Ehrlich: Die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens und von Bodo Kirchhoff: Widerfahrnis. Film Victoria (von Sebastian Schipper) Die Veranstaltung ist inklusive Übernachtung im Karmel Kloster in Drachten. Datum: Freitagabend 15. März ab 18.00 bis Sonntag 17. März 2018 10.00. Anmelden ist möglich bis 1. November 2017. Alle weiteren Infos gibt es hier als PDF Datei

Landelijke Studiedag Levende Talen

Der Studiedag findet dieses Jahr am Freitag, 3. November in Utrecht statt. Alle weiteren Infos gibt es hier auf www.landelijkestudiedag.nl

Exkursion für u.a. Lehrer nach Berlin im Oktober

Tom Bergrath von Berlijn op Maat bietet im Oktober zwei Mal eine Exkursion nach Berlin an. Höhepunkte sind:

Weitere Infos und Anmeldung hier auf der Website von ZeitGeist – Berlijn op maat

DIA-Studienfahrt zum Thema “Diskursive Landeskunde”

DIA-Studienfahrt zum Thema “Diskursive Landeskunde”

Vom 15. bis 19. November 2017 organisiert het Duitsland Instituut Amsterdam eine Studienfahrt nach Weimar und Leipzig. An der Hand der beiden geschichtsträchtigen Orte werden Lehrerausbilder und Deutschlehrer gemeinsam am neuen Konzept der Diskursiven Landekunde arbeiten und Unterrichtsmaterial erproben.

Sie können sich bis zum 20. Oktober anmelden auf https://duitslandinstituut.nl/diskursive-landeskunde.

Schöne Grüße

Drs. Synke Hotje
Senior medewerker onderwijs

Duitsland Instituut Amsterdam
Oude Hoogstraat 24, 1012 CE Amsterdam
Postadres: Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam
+31(0)20 525 3697
S.Hotje@uva.nl

Nascholingsaanbod MVT Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (RUG)

Nascholingsaanbod MVT Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (RUG)

De Lerarenopleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen biedt dit schooljaar 2017-2018 een aantal vakspecifieke nascholingscursussen aan om uw eigen lessen een nieuwe impuls te geven. De nascholingscursussen behandelen actuele en relevante thema’s die spelen binnen uw vakgebied. Ze bieden u de gelegenheid om inhoudelijk bij te tanken en om samen te werken met uw collega’s. Onder begeleiding van ervaren vakdidactici gaat u concreet aan de slag met het ontwerpen van uw eigen lessen.

Hieronder vindt u een overzicht van ons vakdidactisch nascholingsaanbod voor de Moderne Vreemde Talen, voor zowel eerste- als tweedegraadsdocenten:

Spaans

Thema:           Communicatieve leerstrategieën

Voor wie:         Beginnende en ervaren docenten

Meer informatie:

Didactiek gericht op communicatieve leerstrategieën

 

Engels

  1. Thema: Inhoudsgericht taalonderwijs (content-based language teaching), CLIL

Voor wie:        Beginnende en ervaren docenten

Meer informatie:

Focus on content-based language teaching

 

  1. Thema: CLIL-didactiek voor tweetalig onderwijs

Voor wie:         Voor taaldocenten en subject teachers van een TTO-school. Deze cursus kan worden aangeboden als teamscholing.

Meer informatie:

TTO – CLIL

 

Duits en Frans

  1. Thema: Bewust doeltaalgebruik

Voor wie:         Beginnende en ervaren docenten

Meer informatie:

Duits:  Professionele Leergemeenschap Bewust doeltaalgebruik

Frans: Professionele Leergemeenschap Bewust doeltaalgebruik

 

  1. Thema’s: Samen ontwikkelen: meer spreken en schrijven

Voor wie:        Beginnende docenten

 

Meer informatie:

Duits: Übung macht den Meister

Frans:             C’est en forgeant qu’on devient forgeron

 

  1. Thema: Samen excelleren: trends in de vreemdetalendidactiek

Voor wie:        Ervaren docenten

Meer informatie:

Duits:  Begegnungsort Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache

Frans: Lieu de rencontre et d’échange autour de la didactique du FLE

 

  1. Thema: Samen materiaal ontwikkelen: motivatie en taakgericht leren

Voor wie:        Ervaren docenten

Meer informatie:

Duits: Auf dem Weg zu mehr Motivation

Frans:             En route pour augmenter la motivation

 

We hopen u volgend schooljaar te zien!

Hartelijke groet,

Het MVT-team van de Lerarenopleiding aan de RuG

Spaans:          Michelle de Jong

Engels:           Nienke Smit, Jasmijn Bloemert en Joyce Haisma

Duits:              Marjon Tammenga-Helmantel, Judith Nauta en Matthias Mitzschke

Frans:             Inge Elferink en Christine Vidon

 

 

Leven in een didactuur: ‘Bürokratopoly’ laat DDR-tijden herleven

[ingezonden bericht door Anja Fricke, zie verderop] ‘Het spel monopoly als metafoor voor het kapitalisme. Het spel Bürokratopoly als metafoor voor het socialisme’ zegt Martin Böttger. Bürokratopoly is een bordspel, bedacht door Martin Böttger in de DDR. In het geheim uiteraard omdat het nogal kritiek leverde over de DDR politiek. Niet voor iedereen toen toegankelijk. Wilt u de leerlingen spelenderwijs kennis laten maken met politiek, democratie en mensenrechten? Lees dan verder.

Nu is het opnieuw uitgebracht speciaal voor scholen
Het spel gaat niet zozeer over de DDR. Wel over mensenrechten, verschillen tussen democratie versus dictaturen, omgaan met onrechtvaardigheid en zo voorts. Het sluit bij verschillende vakken aan. Zoals: politiek, geschiedenis, maatschappijleer, Duits. Dat zijn enkele voorbeelden. Het doel van het spel is om ‘Staatssekretair’ (baas van het land) te worden. Dat gaat alleen via omwegen en chicane. Bijvoorbeeld de verkiezingen onrechtvaardig te moeten beïnvloeden om te stijgen in de ladder. http://www.buerokratopoly.de/

Voorwaarden om het de leerlingen te laten spelen
Duitse taalkennis is een voorwaarde. Het spel is namelijk in het Duits. Aanbevolen wordt dit spel voor leerlingen vanaf 16/17 jarige leeftijd en daarboven. Aan een spel kunnen tot 9 spelers meedoen. De verkorte versie van het spel duurt drie kwartier. De docent geeft een opdracht van te voren aan de leerlingen mee. Hij kan opdrachten gebruiken uit het spel die speciaal voor de docent en zijn leerprogramma gemaakt zijn. Een opdracht kan zijn dat de leerlingen tijdens het spel een situatie noteren wat zij onrechtvaardig vonden. Dat kan na afloop besproken worden.

Ik help u met alle praktische zaken van het spel
U hoeft niet alles zelf te doen. Ik zorg ervoor dat het spelverloop uitgelegd wordt aan de leerlingen in het Nederlands of Duits. Ook tijdens het spel ben ik de vraagbak voor de leerlingen. In totaal kunnen 27 leerlingen meedoen aan de hand van drie spelen Bürokratopoly die ik voor u meeneem. Daar hoeft u zich ook geen zorgen over te maken.

Wilt u de leerlingen een keer verrassen? Neem contact met mij, Anja Fricke, op. Mijn telefoonnummer is 06 22 50 92 63. Of via datkanja@gmail.com. Klik hier voor meer informatie over wie ik ben.