VAARDIG VERSTAAN! Gezocht:  DOCENTEN DUITS op de middelbare school

VAARDIG VERSTAAN!

Gezocht:  DOCENTEN DUITS op de middelbare school

 

Wij, onderzoekers van Universiteit Leiden, zijn benieuwd naar de lespraktijk van het trainen van luistervaardigheden in het vak Duits op de middelbare school. Besteedt u hier tijd aan? Is er volgens u voldoende trainingsmateriaal? Welke moeilijkheden ervaart u?

 

Wij zoeken docenten Duits die een vragenlijst voor ons in willen vullen via onderstaande link. Het invullen duurt ongeveer een kwartier.

 

Deelname is vanzelfsprekend vrijwillig. Wij vragen niet naar uw naam. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

 

Als het onderzoek is afgerond, presenteren wij u graag de landelijke resultaten. U kunt daarvoor aan het einde van de vragenlijst uw mailadres achterlaten of een mail sturen naar:  VaardigVerstaan@gmail.com. Voor vragen of opmerkingen kunt u ook mailen naar dit adres.

 

Link naar de vragenlijst:

https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_d5MhJYxhyF0U6a1

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groeten,

 

namens het onderzoeksteam,

Karin Wanrooij (hoofdonderzoeker)

Maaike Bos (studentonderzoeker)

Afdeling Onderwijsstudies

Universiteit Leiden

VaardigVerstaan@gmail.com

Duits in het MBO? Leuk en slim!

LERENDE EUREGIO (http://www.lerende-euregio.com)

Landsgrenzen vervagen. Steeds meer mensen werken, leren en recreëren over de Nederlands-Duitse grens. De Ler(n)ende Euregio geeft een stimulans aan de Euregionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt. De Ler(n)ende Euregio is een Nederland-Duits samenwerkingsverband van scholen voor beroepsonderwijs, opleidingsbedrijven en de overheid in de Euregio Rijn-Waal maar ook Gronau – Enschede.

Doel: De Ler(n)ende Euregio maakt werk van grensoverschrijdend leren. Het Euregionaal opleiden van studenten vormt daarbij het uitgangspunt. Studenten maken kennis met de beroepscultuur, taal en het onderwijssysteem van het buurland. Dat gebeurt door middel van uitwisselingen, projecten en stages. Op deze manier ontvouwt zich een grotere arbeidsmarkt voor studenten. En het bedrijfsleven kan kiezen uit een groter arbeidspotentieel.

Euregionale samenwerking: Aan Nederlandse zijde nemen mbo-instellingen in de provincies Gelderland en Noord-Brabant-Oost deel aan de Ler(n)ende Euregio doet het!. Bij het project Leren zonder grenzen nemen naast de provincies Gelderland ook Overijssel deel.  Voor beide projecten geldt dat aan Duitse zijde Berufskollegs afkomstig uit de driehoek Osnabrück, Duisburg en Kleef deelnemen. Waar mogelijk werken scholen samen om het Euregionale onderwijs te versterken. Daarnaast wordt samengewerkt met relevante partijen uit het bedrijfsleven en de overheid om de Euregionale arbeidsmarkt te versterken.

Toekomst: De Ler(n)ende Euregio gaat zich in de komende jaren ontwikkelen tot kennis- en expertisecentrum op het gebied van grensoverschrijdend middelbaar beroepsonderwijs.

Zojuist heeft de Ler(n)ende Euregio een krap 4 minuten durend filmpje geproduceerd over nut en noodzaak van Duits in het mbo: Duits kiezen op het mbo? Leuk en slim!

Kongress Lernen vom Nachbarn / leren van de buren am 23. April 2018 in der Wasserburg Rindern 

Im Rahmen des Interreg-Projekts Nachbarsprache & buurcultuur und mit Unterstützung der Nedrlandse Taalunie findet am 23.4.2018 der nächste Kongress statt. Zielgruppe sind wie immer deutsche Niederländischlehrer und niederländische Deutschlehrer und -lehrerinnen.

Kongressthema: „Lernen vom Nachbarn 2018“

Termin: Montag 23.04.2018, 9.30-16.30 Uhr

Ort: Wasserburg Rindern (Kleve), siehe http://wasserburg-rindern.de/wasserburg-rindern/lage-und-anfahrt/

Themen, die bei dem Kongress 2018 angesprochen werden, sind:

  • Praxis des Nachbarsprachen-/Fremdsprachenunterrichts, z.B. Theaterspielen vor und mit der Klasse; Film, Comics, Historisches im Unterricht, digitale Medien
  • Mehrsprachigkeit: Nachbarsprachen & Sprachenvielfalt im Unterricht
  • Weiterbildung und Austausch für Lehrkräfte für Niederländisch bzw. Deutsch als Fremd-und Nachbarsprache
  • Niederländisch/Deutsch und der Arbeitsmarkt: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Austausch

Darüber hinaus wird eine Materialbörse für den Deutsch- bzw. Niederländisch als Fremdsprache-Unterricht angeboten.

Joana Duarte (Professorin für Mehrsprachigkeit, NHL/Stenden Hogeschool) übernimmt den Eröffnungsvortrag und Ludger Kazmierczak (WDR) den Abschluss der Veranstaltung.

Ausführliche Informationen zum Kongress und seinen Inhalten sind auf der Homepage des Nachbarsprachen-Projektes zu finden: www.ru.nl/nachbarsprache/rindern. Definitiv anmelden kann man sich nun auf: https://www.ru.nl/nachbarsprache/vm/workshopwahl-rindern, und dabei die gewünschten Hör- und Workshops auswählen.

Nicht lange überlegen sondern anmelden!

Über ein Wiedersehen im April 2018 in Rindern würden wir uns sehr freuen.

 

DIA-Schulkolleg voor leerlingen

Ook dit jaar kunnen leerlingen die van plan zijn om hun profielwerkstuk over een Duits onderwerp te schrijven, weer terecht bij het Duitsland Instituut. Op vrijdagmiddag 16 maart 2018 kunnen zij (desgewenst samen met hun docente(n)) in Amsterdam een reeks mini-colleges door DIA-wetenschappers bijwonen. Ook is er een workshop van Daan van Hassel, enthousiast student Duits, die vorig jaar een zeer geslaagd PWS schreef over Duits in het PO.  Vervolgens kunnen de leerlingen hun ideeën voor hun profielwerkstuk zelf verder uitwerken. Aanmelden kan via www.duitslandinstituut.nl.

Verzoek om medewerking – onderzoek universiteit Utrecht

Beste collega’s,

Hierbij verzoek ik jullie om medewerking bij een landelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek richt zich op docenten Duits, Frans en Spaans. De enquête wordt geheel anoniem verwerkt. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn de enquête (zie link hieronder) door te sturen naar docenten Duits (en eventueel Frans en Spaans) binnen jullie stagescholen en netwerken?

Dit verzoek doe ik namens Esther Schat, docente Spaans op het Spinoza Lyceum en promovenda binnen DUDOC-ALFA Vakdidactiek Geesteswetenschappen (https://vakdidactiekgw.nl/author/estherschat/).

Je kunt hem ook zelf invullen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

https://www.formdesk.com/universiteitutrecht/interculturaliteit

Viele Grüße

Ewout van der Knaap

Fortbildung DLL 10 DaF für Jugendliche – Anmeldeschluss am 28.1.2018

Deutsch Lehren Lernen (DLL) – Kursangebot des Goethe-Instituts Niederlande 2018

Anmeldeschluss am 28.Januar 2018 für:

DLL 10 DaF für Jugendliche 3.2.-19.5.2018

„DaF für Jugendliche richtet sich an Deutsch als Fremdsprache-Lehrkräfte, die Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahre unterrichten.

„Die Einheit befasst sich mit den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen und erklärt die kognitiven, körperlichen, sozialen und sprachlichen Entwicklungsprozesse bei Jugendlichen und deren Bedeutung für das Sprachenlernen. Ergebnisse der Befragung von Jugendlichen zeigen, welche Rolle die Lernmotivation spielt und wie sich Jugendliche eine gute Deutschlehrerin / einen guten Deutschlehrer vorstellen.“

Wenn Sie auf die Abb. klicken, können Sie auf der Website von Klett im Buch blättern!

Die DLL-Fortbildungen sind Blended Learning-Kurse mit 3 Präsenzseminaren und Online-Phase! 

Melden Sie sich jetzt an!

Fragen beantwortet gern: Anne-Katrin Bläske (anne-katrin.blaeske@goethe.de)

www.goethe.de/niederlande/deutschunterrichten

Stichting Duits in de Beroepscontext

Op 30 oktober 2017 werd de Stichting Duits in de Beroepscontext opgericht. Voorzitter van de Stichting is René van Gils, oud-voorzitter van het College van Bestuur van Graafschap College. Intussen is het bestuur compleet en telt in totaal vijf bestuurders, inclusief een vertegenwoordiger van het Goethe-Institut.

De stichting ontwikkelt en organiseert in samenspraak met het Goethe-Institut Amsterdam en München gecertificeerde toetsen als afsluiting van de nieuwe keuzedelen Duits op het MBO. Na een geslaagde pilot in mei 2017 wordt deze nieuwe toetssystematiek in het studiejaar 2017-18 verder uitgerold. Er doen nu 11 ROC’s mee. In 2018-19 wordt het programma verder uitgerold. Voor deze activiteiten is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het internationale Goethe-Institut. Dat was nodig omdat het niet om zomaar een examen gaat maar om een pakket dat mede door het Goethe-Institut wordt gecertificeerd. En daar zijn werkgevers heel blij mee.

Wie meer wil weten: op de website van de Stichting is heel veel informatie en documentatie over de nieuwe examensystematiek te vinden: http://duitsmbo.nl.

En als je toch op deze site gaat kijken, duik dan ook eens in de rubriek ‚Taal & Cultuur‘ (http://duitsmbo.nl/bestand/taal-cultuur/): hier staan schitterende impressies van werkgroeplid Han Verschuur. Zeer de moeite waard voor collega’s van alle onderwijstypen inclusief hogescholen en universiteiten! Kijk en geniet!

Bestellseiten Deutsch macht Spaß repariert

Einige Kollegen meldeten, dass Bestellung der bekannten Broschüren, Poster und Aufkleber von Deutsch macht Spaß nicht mehr funktionierte. Grund war ein Servercrash. Die Probleme sind jetzt behoben. Bestellen geht wieder wie gehabt, und zwar auf: https://www.deutschmachtspass.nl/unterrichtsmaterial/bestellen-brosch%C3%BCren-poster-sticker-co/.

Vijfde Dag van de Buurtaal op 19-4-2018 in Bredevoort

160 leerlingen bijeen voor de vijfde ‘Dag van de buurtaal’

Op 19 april 2018 vindt net als in mei 2017 op diverse locaties in Bredevoort de vijfde ‘Dag van de buurtaal’ plaats, gericht op scholen voor voortgezet onderwijs voor 160 leerlingen.  Een aantal Achterhoekse scholen en scholen uit de regio Bocholt/Borken doen net als eerdere jaren mee aan dit unieke evenement met in totaal 8 workshops.

Het programma duurt van 09.00 tot 15.00 uur, met op die tijdstippen de gemeenschappelijke aftrap en afsluiting in de theaterzaal van het Grachthuijs, Kruittorensstraat 1 in Bredevoort. In de verschillende workshops gaan qua nationaliteit gemengde groepen leerlingen met allerlei thema’s  aan de slag, waarbij het praktisch gebruik van elkaars buurtaal – Nederlands of Duits – centraal staat. Voor de leerlingen vinden er bijvoorbeeld workshops kunst, muziek, portretschilderen en literatuur plaats. En verder een workshop EHBO van het Rode Kruis Aalten/Bocholt. Daarnaast wordt er door leraarstudenten Duits van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een workshop met allerlei bewegingsspelletjes (twister etc.) gegeven. ’s Middags is er voor alle leerlingen gezamenlijk een estafetteloop rondom de Slingeplas.

De ‘Dag van de buurtaal’ is uniek in het letterlijk grensoverschrijdende karakter. De vorige vier edities in 2014, 2015, 2016 en 2017 werden door alle betrokkenen zeer enthousiast ontvangen. Daarom is door alle initiatiefnemers besloten deze vijfde editie op touw te zetten. Paul van Dun, projectleider namens Regio Achterhoek: “Voor een echte grensregio is het belangrijk dat haar inwoners de taal van de buren beheersen. De basis daarvoor wordt op school gelegd en deze Dag van de buurtaal helpt daarbij.”

De Dag van de buurtaal zou niet mogelijk zijn zonder de geweldige inzet van talrijke docenten én leerlingen van de deelnemende scholen in het voortgezet onderwijs. Regio Achterhoek en de stad Bocholt werken wederom samen met een aantal enthousiaste docenten om deze dag te realiseren. Financiële ondersteuning komt onder andere van “Interreg Deutschland-Nederland” en een aantal Nederlandse en Duitse gemeenten.

Prämienprogramm 5 VWO

Prämienprogramm voor 5 vwo

Het Prämienprogramm is ingesteld door de Bondsrepubliek Duitsland om leerlingen te stimuleren de Duitse taal te leren. Voor deze studiereis naar Duitsland in de zomer van 2018 kunt u één excellente leerling uit 5 vwo voordragen. Sollicitaties kunnen tot 1 februari 2018 worden ingediend. Meer informatie en aanmelden.