24.09: VPRO Tegenlicht: „Sonntag mit Jan Böhmermann“

Am Sonntag 24.09 auf NPO 2 21.05 macht sich VPRO Tegenlicht auf die Reise mit Jan Böhmermann. Statt „Zondag met Lubach“ also „Sonntag mit Böhmermann“

 

Das Mach-Mit-Mobil kommt an Ihre Schule!

Das Mach-Mit-Mobil ist ab September 2017 mit neuen Projektassistentinnen wieder im ganzen Land unterwegs!

 

Im Rahmen der Kampagne zur Deutschförderung „Mach mit!“ besucht das Mach-Mit-Mobil im Auftrag der Actiegroup Schulen in den Niederlanden.

Das Mach-mit-Mobil will Schüler und Studenten für das Fach Deutsch begeistern und interessante Informationen über Deutschland vermitteln. Unser Team kommt nach Vereinbarung zu Ihnen an die Schule, organisiert spannende Spiele und Aktivitäten rund um Deutschland und die Deutschen.

Interessiert?

Informieren Sie sich auf der Webseite des Mach-Mit-Mobils. Vereinbaren Sie einen Termin für den Besuch des Mach-Mit-Mobils an Ihrer Einrichtung. Senden Sie das ausgefüllte Anmeldeformular an Patricia Tilkorn (mach-mit-mobil-niederlande@goethe.de)

 

Immer auf dem Laufenden bleiben? Hier treffen sich mehr als 1.000 Deutschlehrer:

Hier bei duits.de/docenten gibt’s regelmäßig neue Berichte zu unserem Fach. Wer auf dem Laufenden bleiben will, hat drei Möglichkeiten:

  1. einfach ab und zu hier vorbeischauen ob’s was Neues gibt. Sie bekommen keine Mails von uns.
  2. alle neuen Berichte als E-Mail bekommen? (ca. 1-2 Mal pro Woche) Dann können Sie sich hier rechts auf der Webseite darauf abonnieren. (… und jederzeit kündigen, in jeder Mail die Sie bekommen). Bisher haben sich mehr als 220 KollegInnen dafür entschieden.
  3. Werde Mitglied in der Facebook Gruppe Leraar Duits, (da tummeln sich schon 780!) denn dort werden alle Berichte von duits.de von uns (auch) gepostet. Da kann man natürlich auch einfach reagieren und sich austauschen.

Nieuwe LinQ-scholen gezocht!

Wilt u meer uit uw lessen Frans of Duits halen?  Doe dan mee aan het LinQ-programma!

We zoeken middelbare scholen die voor de duur van 1 jaar (schooljaar 2017 – 2018) willen deelnemen aan het initiële traject van het LinQ-project – versterking talenonderwijs FransǀDuits en die lid willen worden van het LinQ-netwerk dat al meer dan 130 middelbare scholen telt.

LinQ werkt aan de professionalisering van de taaldocenten door nascholing en toepassing van de LinQ-didactiek volgens een paar basisprincipes, waaronder het hanteren van de doeltaal als voertaal, het opzetten van internationaliseringsactiviteiten en het gebruik van Europese instrumenten als het ERK.

Deelnemers krijgen inhoudelijke ondersteuning om nog meer uit de lessen Frans en Duits te halen en om de kwaliteit van het talenonderwijs te verhogen. Dankzij LinQ-netwerkbijeenkomsten en -werkgroepen kunnen ze ook rechtstreeks profiteren van de ervaringen die hun voorgangers sinds 2005 hebben opgedaan. Genoeg mogelijkheden om LinQ-docenten van andere scholen te ontmoeten dus!

Wilt u meer informatie of uw school aanmelden, bekijk dit filmpje, neem contact met het LinQ-team (linq@nuffic.nl) of kijk op www.nuffic.nl.

Oproep enquête Normering Centrale Examens Duits havo en vwo

De gemiddelde cijfers voor de centrale examens havo en vwo Duits zijn sinds een lange reeks van jaren in vergelijking met andere vakken laag tot zeer laag. Dit werd en wordt niet of in onvoldoende mate gecorrigeerd door de N-termen in de verschillende jaren. Bovendien is de N-term slechts een middel om kleinere oneffenheden in de beoordeling weg te werken. De N-term wordt jaarlijks bepaald door het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Het CvTE heeft niet de bevoegdheid de normen structureel te verlagen; dat kan alleen het ministerie van OC&W. Het sectiebestuur Duits van Levende Talen wil druk uitoefenen in die richting. Daartoe wil het sectiebestuur de meningen van docenten Duits aan havo en vwo peilen.

Geeft u Duits aan havo- en/of vwo-leerlingen? Klik dan op onderstaande link en beantwoord de vier vragen in het digitale enquêteformulier. Doe het meteen. Het kost u slechts een paar minuten.

Enquête SBD Duits – normering ce

De enquête staat open tot en met 8 juli 2017.

Zie ook

https://duits.levendetalen.nl/2017/06/15/oproep-enquete-normering-ce-havovwo/

Aanmelding oorkonden voor excellente examenkandidaten

Examenleerlingen die voor het centraal examen Duits een 8,5 of hoger hebben gehaald, kunnen een oorkonde krijgen van het sectiebestuur Duits van Levende Talen. Let op: het gaat om het cijfer voor het centraal schriftelijk eindexamen en niet om het afgerond eindcijfer zoals dat op het diploma komt te staan.

Zie voor meer informatie en aanmelding de website van de sectie Duits van Levende Talen:

https://duits.levendetalen.nl/2017/06/08/aanmelding-oorkonden-excellente-examenkandidaten/

Profielwerkstukkenwedstrijd 2017

Ook in 2017 organiseert het sectiebestuur Duits van Levende Talen in samenwerking met het Vaklokaal Duits weer de jaarlijkse profielwerkstukkenwedstrijd.

Willen u en uw leerling(en) meedingen, wordt u verzocht vóór 1 november 2017 het profielwerkstuk in viervoud toe te sturen aan:

Marion van der Kruissen

Jan de Withof 138

5709 AL  Helmond

en in digitale vorm aan

wedstrijdprofielwerkstuk@gmail.com.

Online Bücherkatalog für Freies Lesen im LEELU-Projekt

Im Rahmen des ERASMUS+ -Projekt Lehrkompetenzentwicklung für extensiven Leseunterricht (kurz: LEELU) wird zwischen September 2017 und April 2018 in Zusammenarbeit der Universitäten Budapest (ELTE), Palermo, Utrecht und Wien mit neun Schulen auf Klassenstufe 10  ein Konzept zum Freien Lesen umgesetzt.

Zur Einführung dieses Konzeptes in den Unterricht wurde u.a. ein Katalog mit Büchern für das Freie Lesen im DaF-Unterricht in den Ländern Italien, Niederlande und Ungarn entwickelt. Dieser Katalog kann auf https://leelu.eu/buecherkatalog/ abgerufen werden. Über verschiedene Suchfunktionen ist es möglich in den Bereichen Genre, Themen, Sprach- und literarisches Niveau zu filtern.

Außerdem kann man sich über die Website www.leelu.eu für den Newsbrief anmelden, um auf dem Laufenden über das Projekt und seine Resultate gehalten zu werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Doris Abitzsch: d.abitzsch@uu.nl und Ewout van der Knaap: e.w.vanderknaap@uu.nl.

120 leerlingen bijeen voor ‘Dag van de buurtaal’

9 mei 2017, Europadag, vond op diverse locaties in Bredevoort de vierde ‘Dag van de buurtaal’ plaats. De eerdere edities vonden met ruim 500 leerlingen in  het Duitse Bocholt plaats, dit jaar was gekozen voor een kleinschaliger opzet met ruim 120 leerlingen.  Vier Achterhoekse scholen (Almende, Schaersvoorde, Gerrit Komrij College en Marianum) en vier Duitse scholen (Marien Gymnasium, Gymnasium Georgianum, Maria-Sibylla-Realschule en de Herta Lebenstein Realschule) uit Kreis Borken deden mee aan dit unieke evenement met in totaal 8 workshops.

Het programma duurde van 09.00 tot +/- 15.15 uur, met op die tijdstippen de gemeenschappelijke aftrap en afsluiting in de theaterzaal van het Grachthuijs, Kruittorensstraat 1 in Bredevoort. In de verschillende workshops gingen qua nationaliteit gemengde groepen leerlingen met allerlei thema’s  aan de slag, waarbij het praktisch gebruik van elkaars buurtaal – Nederlands of Duits – centraal stond. Voor onderbouwleerlingen vonden er onder andere workshops kunst, muziek, portretschilderen en literatuur plaats. ’s Middags was er voor alle onderbouwleerlingen gezamenlijk een estafetteloop rondom de Slingeplas. Voor bovenbouwleerlingen was er een workshop toneel.

De ‘Dag van de buurtaal’ was een Achterhoeks-Borkense variant op de dit jaar op 23 maart in Nederland gehouden landelijke ‘Dag van de Duitse taal’ en uniek in het letterlijk grensoverschrijdende karakter. De vorige drie edities in 2014, 2015 en 2016 werden door alle betrokkenen zeer enthousiast ontvangen. Paul van Dun, projectleider namens Regio Achterhoek: “Voor een echte grensregio is het belangrijk dat haar inwoners de taal van de buren beheersen. De basis daarvoor wordt op school gelegd en deze Dag van de buurtaal helpt daarbij.” Het Achterhoekse initiatief vindt inmiddels ook in Twente navolging.

De Dag van de Buurtaal zou niet mogelijk zijn geweest zonder de geweldige inzet van talrijke docenten én leerlingen van de deelnemende scholen in het voortgezet onderwijs. Regio Achterhoek en de stad Bocholt werkten wederom samen met een aantal enthousiaste docenten om deze dag te realiseren. Financiële ondersteuning kwam onder andere van “Interreg Deutschland-Nederland” en een aantal Nederlandse en Duitse gemeenten.

Op donderdag 19 april 2018 vindt de alweer vijfde Dag van de Buurtaal plaats, wederom in Bredevoort.

Deutsch für den Beruf in den Niederlanden: gelungener Pilot

 

Was vorab ging

Bis vor zwei Jahrzehnten haben sich die Deutschen immer gewundert, warum die Niederländer die deutsche Sprache so gut beherrschen. Das hat sich seitdem gravierend geändert. Für viele Jugendliche, besonders Jugendliche in der beruflichen Bildung, ist Deutsch eine unbekannte Sprache geworden. Um 2010 kam von Deutschlehrern an den berufsbildenden Schulen (in etwa vergleichbar mit den deutschen Berufskollegs) immer öfter die Warnung: Deutsch als  Fremdsprache droht ganz aus unseren Ausbildungen zu verschwinden! 2012 entstand dann die Initiative „Duits in de Beroepscontext (etwa: Deutsch im beruflichen Kontext).

 

Diese Initiative setzte sich folgende Zielsetzungen:

  • Deutsch soll wieder eine prominente Stelle in den Lehrplänen der Berufsausbildungen erreichen.
  • Es sollen berufsbezogene Lehrmaterialien für den Deutschunterricht entwickelt werden, wobei Berufsunterricht und Sprachunterricht direkt mit einander verbunden werden können, damit die Jugendlichen die Relevanz der deutschen Sprache für ihren Beruf erkennen.
  • Es soll ein klarer einheitlicher Niveaustandard entwickelt werden, der auch in der Wirtschaft anerkannt wird. Diese letzte Zielsetzung erreichen wir nur in enger Kooperation mit dem Goethe Institut.

 

Um diese Ziele zu erreichen wurde eine Kampagne gestartet, die Politiker, Wirtschaft und Manager der berufsbildenden Schulen bewusst machen sollte, wie wichtig die Beherrschung der deutschen Sprache durch Fachkräfte für die niederländische Wirtschaft ist.  Dabei musste immer wieder betont werden, dass Deutschland mit Abstand unser wichtigster Handelspartner ist. In den Schaubildern wird dieses noch mal klar. Zusätzlich: Nordrhein-Westfalen und die Niederlande sind die gegenseitig wichtigsten Handelspartner. Das niederländische Exportvolumen nach NRW allein ist schon viermal größer als das nach China.

 

Diese Kampagne bewirkte in einigen Jahren eine rasante Änderung der Lage. Die Initiative machte schlau Gebrauch von einer Gesetzesänderung in der beruflichen Bildung im Jahr 2013. Das neue Phänomen ‚Wahlmodul‘ wurde von der Initiative aufgegriffen für die Entwicklung von Wahlmodulen Duits in de beroepscontext (auf den GER-Niveaus A2 und B1).  Aus den Hunderten von Wahlmodulen die momentan angeboten werden, steht Duits in de beroepscontext A2 jetzt ganz oben auf Platz 4. Auch Duits in de  beroepscontext B1 darf sich sehen lassen: Platz 8.

Schüler in den berufsbildenden Schulen können sich in Zukunft für ein Examen auf Niveau A2 oder B1 anmelden.

 

Die Deutschlehrer an den berufsbildenden Schulen haben sich in einem immer größeren Netzwerk verbunden und haben jetzt auch eine eigene professionelle Webseite zu ihrer Verfügung: http://duitsmbo.nl.

Die Initiative wurde in den letzten Jahren vom Wirtschaftsministerium  finanziell unterstützt. Das Bildungsministerium hat dieses Jahr angeboten, die Initiative inhaltlich zu beraten und zu unterstützen und das in einem offiziellen memorandum of understanding festgelegt.

 

Seit ihrem Entstehen hat die Initiative ständig Kontakte mit dem Goethe-Institut in den Niederlanden gepflegt. Seit Juni 2016 ist auch eine direkte Beziehung entstanden zur Zentrale des Goethe-Instituts in München. Mit diesen Partnern wird eine eigenständige Examenssystematik entwickelt, die das Goethesiegel tragen soll. Diese Systematik ist zwar noch in Entwicklung, aber eine erste Version wurde vom 8.-19. Mai an 5 ROCs (alle direkt beteiligt an der Arbeit in der AG Deutsch im Berufskontext) ausprobiert an etwa 120 Studenten. Das Examen bestand aus folgenden Teilen:

  • Der Teil Lesen und Hören wurde mit dem neuen adaptiven Goethe Test Pro absolviert.
  • Der Teil Schreiben wurde mit einem berufsbezogenen Test absolviert, der von den Partnern gemeinsam entwickelt wurde und auf der Basis des Pilots weiter adaptiert werden soll.
  • Die Teile Sprechen und Gespräche führen wurden durch Tests geprüft, die auch eigens für diese Systematik entwickelt wurden, gleichfalls in direkter Kooperation mit dem Goethe-Institut. Auch diese sollen auf der Basis des Pilots weiter adaptiert werden.

 

Was im Anschluss an den Pilot getan werden soll

Der Pilot wird im Juni von der Zentrale des Goethe Instituts wissenschaftlich analysiert und bewertet.

Inzwischen soll eine Stiftung gegründet werden. Dafür wurde von einer Lenkungskommission, die aus Spitzendirektoren in der beruflichen Bildung besteht, grünes Licht gegeben. Die Stiftung, die momentan juristisch vorbereitet wird, bekommt einen einflussreichen Beirat: das Goethe-Institut Niederlande und der Dachverband der berufsbildenden Schulen in den Niederlanden, der MBO-Raad, werden in diesem Beirat sitzen.

 

Am 14. Juni 2017 hat am ROC Aventus in Deventer eine Sitzung stattgefunden mit den Vertretern der ROCs, die sich fürs kommende Schuljahr angemeldet haben. Auch das GI Amsterdam hat sich hier aktiv beteiligt.

 

Kontrakte zwischen Goethe München/Amsterdam und der künftigen Stiftung Duits in de beroepscontext werden ab 30.6.2017 vorbereitet und sollen im Herbst unterschrieben werden.

 

Berufsbildende Schulen konnten sich seit Januar 2017 anmelden, um im kommenden Schuljahr als Mitglied an dieser Examenssystematik teil zu nehmen. Von den 42 berufsbildenden Schulträgern haben sich jetzt 12 angemeldet.

Das Ziel ist, 2018 mindestens 2000 Schüler nach dieser Systematik zu prüfen. Das Ziel ist weiter, ab 2019 pro Jahr etwa 5000 Schüler, die unserem Standard gerecht werden, auf A2 oder B1 zu zertifizieren. Im Spätherbst 2017 werden für die teilnehmenden ROCs monatlich Arbeitstreffen stattfinden, um die Organisation der Examen an den ROCs gründlich vorzubereiten.