Meedingen naar de PWS-prijs

Het Duitsland Instituut organiseert in samenwerking met Levende Talen een wedstrijd voor leerlingen die een profielwerkstuk hebben geschreven voor het vak Duits of over een Duitsland-gerelateerd onderwerp. De leerlingen kunnen hiermee een reis naar Duitsland winnen voor 2-4 personen. Deadline voor deelname is 1 augustus 2019.

Meer informatie vindt u op www.duitslandinstituut.nl.