Vreemd gedoe. Voer voor leraren Duits

Het sectiebestuur Duits van Levende Talen heeft in samenwerking met Uitgeverij Passage het boek ‚Vreemd gedoe. Voer voor leraren Duits‘ uitgebracht. Het is een bloemlezing van de bijdragen die de voormalige vakdidacticus Erik Kwakernaak in de loop der jaren in Levende Talen Magazine heeft gepubliceerd over taalkundige en taaldidactische problemen van het vak Duits, de contrasten met het Nederlands en allerlei verwikkelingen die daarmee gepaard gaan. Lees hier meer over de inhoud.

Huidige leden van de sectie Duits krijgen het samen met het LTM 4 (het meinummer) gratis thuisgestuurd.

Ook belangstelling? Word lid van de sectie Duits van Levende Talen en u krijgt het boek cadeau!

Uiteraard is het boek ook te bestellen bij Uitgeverij Passage, kosten 15 euro.

Staatsexamen: genre?

In de eisen voor het staatsexamen Duits is bij literatuur te lezen dat de lijst niet meer dan twee werken van hetzelfde genre mag bevatten. Mijn vraag is wat men onder ‚genre‘ verstaat, want ik weet niet beter dan dat dat Epik, Lyrik en Dramatik zou zijn. Citaat:

Literatuur (domein E)
De kandidaat moet in het Duits in tweevoud een lijst van gelezen werken samenstellen.
Op deze lijst moeten 6 titels zijn vermeld van volledige werken in de oorspronkelijke taal
(één werk per auteur) afkomstig uit verschillende letterkundige tijdperken (van
middeleeuwse werken moet worden aangegeven welke versie of bewerking is gebruikt).
De lijst mag niet meer dan twee werken van hetzelfde genre bevatten.
De lijst moet duidelijk voldoende literair gehalte hebben. Dit gehalte wordt meegewogen
bij het bepalen van het cijfer voor het onderdeel Literatuur.

Het gehele pakket van eisen is hier te lezen:
http://www.ib-groep.nl/particulieren/examens/Staatsexamens/Vakinformatie_2012/VWO.asp

Is er iemand die hier ervaring mee heeft en mij hierover kan inlichten? Bij voorbaat hartelijk dank.

Verslagen voor CvE

Verleden week organiseerde het sectiebestuur Duits een drietal bijeenkomsten naar aanleiding van het eindexamen vmbo GL/TL. De verslagen daarvan kunt u nalezen op de website van Levende Talen onder talensecties/Duits.

Tevens ontvingen we een groot aantal mails van docenten die niet op een van de bijeenkomsten aanwezig konden zijn maar wel hun mening over dit examen kenbaar wilden maken. Dit alles is naar het CvE gestuurd en onze hoop is erop gevestigd dat een en ander effect zal hebben.

Door Europa Duits A1

Door Europa, ERK-idioom Duits ERK-niveau A1 is gebaseerd op Profile Deutsch, een uitwerking van het Europees Referentiekader. Daar is een gefundeerde selectie gemaakt van productief te beheersen idioom.

De woorden in Door Europa zijn thematisch geordend en met een voorbeeldzin in context gezet. De layout maakt het mogelijk om met en zonder voorbeeldzin te leren. Ook meervouden, veelvoorkomende werkwoordsvormen en trappen van vergelijking worden aangeboden.

De leerlingen kunnen zichzelf op verschillende manieren overhoren op de bijbehorende website www.erkidioom.nl. Ze kunnen daar ook de voorbeeldzinnen beluisteren en naspreken.

In 2011 verschijnen de niveau’s A2, B1 en B2.

Erik Kwakernaak, Erwin de Vries. Door Europa Duits. ERK-idioom voor Nederlandstaligen. ERK-niveau A1.Groningen: EK-Tekst. Isbn 978 94 90030 09 4, € 14,50 excl. verzendkosten, 76 blz. met gratis website www.erkidioom.nl.

Duits leren met Hörbücher

Uit de nieuwsbrief van vorleser.net over Duits leren met Hörbücher:

Diese Seite ist für alle erstellt worden, die mit Hilfe von Hörbüchern ihre Deutschkenntnisse erweitern möchten. Der Hörbuchverlag BUCHFUNK bietet unter www.vorleser.net die Möglichkeit, Hörbücher kostenlos herunterzuladen sowie auf dem Computer zu speichern.

Die Kurse auf dieser Seite sind von Studentinnen und Studenten des Herder-Institutes der Universität Leipzig erarbeitet worden. Auf der Plattform für computergestütztes Lernen (Moodle) kann nun auf unterhaltsame Art und Weise die deutsche Sprache kostenlos erlernt und geübt werden.
Hörbücher in der Fremdsprachendidaktik

Da die Hörbücher im Rahmen der Fremdsprachendidaktik Lehrmaterial darstellen, dem bisher kaum Beachtung geschenkt wurde, wird mit dieser Seite Neuland betreten – wir sind deshalb für Vorschläge und Kritik im Forum offen. Die bereits erstellten Kurse bzw. didaktischen Aufgabenkomplexe haben die angebotenen Hörbücher zur Grundlage und ermöglichen insbesondere auch einen interaktiven Austausch mit Deutschlernern aus anderen Teilen der Welt, indem Foren, Chats u.ä. integriert wurden.

[Einde]

Klik hier om naar de website van deutsch24.net te gaan.

Comics en grammatica

Het Goethe-Institut Schweden heeft Kopiervorlagen uit Duitstalige comics ter beschikking gesteld waarmee enkele grammaticale constructies kunnen worden geoefend.

Aldi

Naar aanleiding van een tekst over Aldi in Neue Kontakte 1-2 vwo, Kapitel 7, kwam een leerling van mij vandaag met het volgende filmpje waar we met erg veel plezier naar hebben gekeken (en meegezongen).

Die Bayern lieben ihre Niederländer

De volgende mail kreeg ik van vrienden van mij uit Bayern.

(…) zugegebenermaßen waren wir anfangs sehr skeptisch, um nicht zu sagen, völlig ablehnend diesem angeblichen Supertrainer gegenüber. Und der Misserfolg in den ersten Monaten gab uns ja auch Recht! Und dann noch dieser Spieler, der auch in Spanien nicht viel erreicht hatte, was wollte der jetzt bei uns??

Aber jetzt ist alles anders, wir lieben unsere Niederländer: van Gaal, Robben und van Bommel sowieso! Wir haben’s auch immer schon gewusst, dass das ein Erfolg wird mit den dreien!

Nein wirklich, ganz Bayern ist begeistert, ob nun von dem sympathischen Superstürmer aus Groningen, der trotzdem ganz bescheiden bleibt, dem Kapitän, der den Haufen Bayern zusammenhält, oder dem Supertrainer, der, was natürlich besonders für Deutschlehrer interessant ist, Neologismen kreiert („kreieren“ ist eines seiner Lieblingswörter, wenn es um das Schaffen von Torchancen geht): „Ich bin ein Feierbiest.“ Das Wort gab es bisher nicht, aber schon liest man es in der Mittelbayerischen Zeitung, wenn junge Mädchen über ihre Wochenendplanung sprechen!
„Tod oder Gladiolen“ wird wohl auch in die Liste der deutschen Redewendungen eingehen, denn das ist des Trainers Lieblingsausdruck in den letzten Tagen. Hat er das einfach aus dem Niederländischen übersetzt?

Dass für uns die Niederlande vor allem für schöne Blumen stehen, sieht man auch daran, dass nach jedem Robben-Tor im Stadion die Schnulze „Tulpen aus Amsterdam“ angespielt wird. Robben findet das angeblich nicht so toll, die Fans dafür umso mehr. Da muss er durch, genauso wie van Gaal durch die Weißbierdusche nach den Endspielen. – Aber dafür lieben wir sie auch alle!

Profielwerkstukkenwedstrijd Duits

Ook in 2010 organiseert het sectiebestuur Duits van Levende Talen in samenwerking met het Vaklokaal Duits en het Duitsland Instituut Amsterdam weer een profielwerkstukkenwedstrijd. Wellicht begeleidt u zelf op dit moment één of meer van uw leerlingen in dit traject. Het sectiebestuur Duits biedt leerlingen en hun begeleidende docenten de mogelijkheid om meer met hun profielwerkstuk te doen en wel in het kader van de prijsvraag ‚Profielwerkstuk Duits van het jaar‘.

Criteria voor de toekenning zijn de gebruikelijke eisen die gesteld worden: heldere vraagstelling, diepgang van de uitwerking, talige correctheid. Het profielwerkstuk Duits hoeft niet per se in het Duits te zijn geschreven, maar moet uiteraard wel een Duits thema betreffen. De jury zal worden samengesteld op uitnodiging van het sectiebestuur en tenminste één van de juryleden zal afkomstig zijn uit de universitaire wereld. Coördinatie van de prijsvraag is in handen van Erwin de Vries.

Willen u en uw leerling meedingen naar deze eervolle vermelding, wordt u verzocht voor 1 juni 2009 het profielwerkstuk in viervoud toe te sturen aan Erwin de Vries, Jan Goeverneurstraat 7a, 9724 LJ Groningen, en in digitale vorm aan profielwerkstuk@duits.de

Met de inzending verklaren u en uw leerling geen bezwaar te hebben tegen publicatie via de website van het sectiebestuur en het Vaklokaal Duits www.duits.de

Er zijn drie prijzen beschikbaar voor zowel leerling als begeleidend docent. Bij voldoende inzendingen van havo-scholieren wordt er ook een speciale havo-prijs ingesteld. Ook zij worden dus uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te doen. De prijzen worden in het najaar van 2010 uitgereikt. Net als voorgaande jaren ligt het in de bedoeling dat dit weer door de Duitse ambassadeur geschiedt. Het sectiebestuur ziet de werkstukken met veel plezier tegemoet.

Erwin de Vries