menu


 

Napoleontische tijd

De Franse revolutie en de overwinningen van Napoleon op het slagveld hadden grote gevolgen voor Duitsland. Talrijke vorstendommen, graafschappen, bisdommen enz. werden samengevoegd tot de Rheinbund. Maar uiteindelijk is er van een revolutie in Duitsland geen sprake en speelt de adel nog steeds een grote rol. 


Franse revolutie

Vol ontzetting volgden de Duitse vorsten de Franse Revolutie (1789) en de revolutionaire onrust daarna, toen letterlijk de koppen van de adel rollen: de Franse koning en zijn vrouw werden onthoofd. De adellijke, feodale standenmaatschappij, waarin het volk aan de grillen van vorsten overgeleverd was had afgedaan. Burgers eisten vrijheid van meningsuiting, gelijkheid voor de wet en het splitsen van de macht in een wetgevende, uitvoerende en controlerende macht.

Een poging van Pruisen en Oostenrijk om Frankrijk aan te vallen mislukte en leidde tot een tegenaanval van Napoleons troepen. Napoleon veroverde vrijwel geheel Duitsland. De Duitse vorsten moesten grote gebieden afstaan en zich aan Frankrijk onderwerpen. 

Naar aanleiding van de revolutionaire veranderingen in Frankrijk ontstonden ook in Duitsland allerlei bewegingen die meer vrijheid en nationale eenheid wilden.

Menigeen vond dat Duitsland eindelijk ook een eenheid zou moeten vormen, in plaats van een verzameling van mini-staatjes, die ieder voor zich niet in staat waren om serieus politiek te voeren. De roep om meer vrijheid en eenheid leidde echter niet tot eenzelfde revolutie zoals in Frankrijk. De kwam vooral omdat Duitsland - anders dan het centralistische Frankrijk - zo versnipperd was, dat nieuwe ideeŽn zich moeilijker konden verspreiden. Bovendien was Duitsland bezet door Franse troepen.

vervolg: de Rheinbund
napoleon1806.jpg (21187 Byte)
Napoleon werd bij zijn aankomst in Berlijn (1805) door vele Berlijners welkom geheten; de Pruisische heerschappij was immers niet bepaald geliefd bij het volk.
Al snel zou het aanvankelijke enthousiasme voor de Fransen verdwijnen. Napoleon nam de bekende Quadria, de beeldengroep bovenop de Brandenburger Tor mee naar Frankrijk!


naar de inhoudsopgave
home

vorige pagina | inhoud

© de geschiedenis van Duitsland is een project van www.duits.de
1997-2006