Werkwoorden Naamvallen Zelfstandig naamwoord Voornaamwoord Getallen Overige
onregelmatige
zwakke | sterke
met haben/sein
met vaste naamval Konjunktiv
Lijdende vorm
Wanneer welke?
DER- | EIN-groep  
bijvoeglijk naamwoord
voorzetsels en
werkwoorden met naamvallen
bijzonderheden

TIP: naamvalmachine
hoofdletter of kleine ?
der, die of das ?
samengestelde woorden
meervoud maken
verkleinvormen
betrekkelijk
persoonlijk
wederkerend
vragend
hoofdtelwoorden
rangtelwoorden
breuken
ein of eins?
procenten
trappen van vergelijking
vergelijkingen maken
persoonlijke brief
zakelijke brief
+
héél veel kleinere tips en uitleg!

 

Werkwoorden > Lijdende vorm

Meestal gebruik je zinnen in de zogenaamde bedrijvende vorm:
Eerst komt het onderwerp in de zin. En verderop komt het lijdend voorwerp.
voorbeeld: Ik heb het probleem opgelost. 

Maar soms gebruik je de lijdende vorm: 
Het lijdend voorwerp ("het probleem") wordt dan onderwerp:
voorbeeld: Het probleem is (door mij) opgelost.

In het Duits heb je de vergelijkbare mogelijkheden:

  • als je de nadruk op de toestand wilt leggen:
    dan net als in het Nederlands:
    bijv. Het probleem is opgelost. - Das Problem ist gelöst.

of:

  • als je de nadruk op de handeling, dat het gebeurd is wilt leggen:
    dan zet je er worden achter:
    bijv. Het probleem is opgelost. - Das Problem ist gelöst worden

Als je erbij wilt zeggen wie iets deed, gebruik je in het Duits von:
bijv. Het probleem is door de politie opgelost. - Das Problem ist von der Polizei gelöst worden.


 

Zoeken op trefwoord:  A - B - C - D - E - FG - H - I - J - K - LM - N - O - P - R - S  - T - U - V - W - Z
 
TIP: In het boekje Duits in je pocket heb je de belangrijkste grammatica + allerlei tips over de Duitse taal bij de hand!

Via Google zoeken binnen deze opzoekgrammatica Duits:

© Copyright  www.duits.de / Paul Goossen