Werkwoorden Naamvallen Zelfstandig naamwoord Voornaamwoord Getallen Overige
onregelmatige
zwakke | sterke
met haben/sein
met vaste naamval Konjunktiv
Lijdende vorm
Wanneer welke?
DER- | EIN-groep  
bijvoeglijk naamwoord
voorzetsels en
werkwoorden met naamvallen
bijzonderheden

TIP: naamvalmachine
hoofdletter of kleine ?
der, die of das ?
samengestelde woorden
meervoud maken
verkleinvormen
betrekkelijk
persoonlijk
wederkerend
vragend
hoofdtelwoorden
rangtelwoorden
breuken
ein of eins?
procenten
trappen van vergelijking
vergelijkingen maken
persoonlijke brief
zakelijke brief
+
héél veel kleinere tips en uitleg!

 

Voornaamwoorden > Vragende voornaamwoorden

Gewone vragen voornaamwoorden

Gewone vragende voornaamwoorden kun je in het woordenboek vinden. 

Enkele bekende zijn:

 • hoe = wie
 • waar = wo
 • waarom = warum, weshalb
 • wanneer = wann
 • wat = was
 • waar vandaan = woher
 • waar naartoe = wohin

Bekijk hier het uitleg- en oefenfilmpje met vraagwoorden:

Het vragend voornaamwoord wie

Afhankelijk van de naamval vertaal je wie met:

1 onderwerp Wie komt er morgen? Wer kommt morgen?
2 bezit Wiens fiets is dat? (Van wie is die fiets?) Wessen Fahrrad ist das?
3 meewerkend voorwerp Aan wie heb je dat gegeven? Wem hast du das gegeben?
4 lijdend voorwerp Wie heb je gezien? Wen hast du gesehen?

womit, woran, worauf, worüber, wovon enz.

womit, woran, worauf, worüber, wovon enz. mag je - anders dan in het Nederlands - niet splitsen:

 • Waar denk je aan? - Woran denkst du ?
 • Waar interesseer je je voor? - Wofür interessierst du dich ?
 • Waar kan ik je mee helpen ? - Womit kann ich dir helfen ?
 • Waar wacht je op? - Worauf wartest du ?


 

Zoeken op trefwoord:  A - B - C - D - E - FG - H - I - J - K - LM - N - O - P - R - S  - T - U - V - W - Z
 
TIP: In het boekje Duits in je pocket heb je de belangrijkste grammatica + allerlei tips over de Duitse taal bij de hand!

Via Google zoeken binnen deze opzoekgrammatica Duits:

© Copyright  www.duits.de / Paul Goossen