Werkwoorden Naamvallen Zelfstandig naamwoord Voornaamwoord Getallen Overige
onregelmatige
zwakke | sterke
met haben/sein
met vaste naamval Konjunktiv
Lijdende vorm
Wanneer welke?
DER- | EIN-groep  
bijvoeglijk naamwoord
voorzetsels en
werkwoorden met naamvallen
bijzonderheden

TIP: naamvalmachine
hoofdletter of kleine ?
der, die of das ?
samengestelde woorden
meervoud maken
verkleinvormen
betrekkelijk
persoonlijk
wederkerend
vragend
hoofdtelwoorden
rangtelwoorden
breuken
ein of eins?
procenten
trappen van vergelijking
vergelijkingen maken
persoonlijke brief
zakelijke brief
+
héél veel kleinere tips en uitleg!

 

Overige > Briefregels

Briefregels: persoonlijke brief

In een persoonlijke brief zijn er bijna geen regels waar je je aan moet houden. Let wel op het volgende:

 • adressering op de envelop
  naam en adres van degene die je de brief stuurt:
Jochen Klein
Schlüterstraße 34
53420 Bonn
Bundesrepublik Deutschland

Je eigen adres schrijf je linksonder op de voorkant of op de klep aan de achterkant.
Gebruik de afkorting Abs. voor afzender.

 • datum
  rechtsboven: de woonplaats en de datum.
  Bijv.
  Leiden, den 12. Oktober 2016
  Leiden, 12.10.16

LET OP:
De punt achter 12 in het voorbeeld moet je altijd schrijven.
Die betekent - als je het voluit zou zeggen - Leiden, de 12e oktober 2016.

 • aanhef: Beste... (altijd in de eerste naamval)
  Als je aan een meisje schrijft: Liebe Christel, [= beste Christel]
  Als je aan een jongen schrijft: Lieber Jochen, [= beste Jochen]
  Vergeet niet de komma !
 • begin van je brief
  De eerste letter van je brief is een kleine letter !
 • slot: groet en je naam
  Na de laatste zin groet je met bijv:
  - Tschüs!
  - Mach's gut! [= 't beste, hou je taai!]
  - Ciao!
  - Viele Grüße
  - Bis dann!
  - Viele herzliche Grüße von....
  - Alles Gute! [= 't beste]
  - Herzliche Grüße
  gevolgd door je naam.

  slot: Als je aan een vriend of vriendin schrijft is het gebruikelijk om daaronder te schrijven:
  - als je een jongen bent: Dein Hans
  - als je een meisje bent: Deine Christel

voorbeeldbrief persoonlijke brief

Den Haag, den 12. Oktober 2016

Liebe Christel,

na, wie geht's dir denn so? Ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Hast du meine Postkarte bekommen? Wie waren deine Ferien? Leider habe ich selber total viel um die Ohren. In der Schule belästigt mich unser Deutschlehrer immer wieder mit seinen blöden Witzen! Ist auch egal, ich finde Deutsch sowieso schrecklich!!!

Das war's für heute. Schreibst du mir schnell zurück diesmal?

Tschüs!

Dein Jochen

Briefregels: zakelijke brief

Een zakelijke brief is heel wat anders dan een persoonlijk briefje. Enkele kenmerken:

 • kort en bondig
 • persoonlijke meningen spelen bijna geen rol: het gaat om belangen, afspraken

 

 • adressering op de envelop
  naam en adres van degene die je de brief stuurt:
Siemens GmbH
Postfach 21134
60438 Frankfurt am Main
Bundesrepublik Deutschland

Je eigen adres schrijf je linksonder op de voorkant of op de klep aan de achterkant.
Gebruik de afkorting Abs. voor afzender.tekst op de envelop

Als je ter attentie van een bepaalde medewerker in een bedrijf schrijft, vermeld je dat in het adres.
Gebruik daarvoor de afkorting voor zu Händen von: z.H. [= t.a.v. = ter attentie van].
Vermeld de eventuele titels die die persoon heeft:

Siemens GmbH
z.H. Herrn Dr. Siebert
Postfach 21134
60438 Frankfurt am Main
Bundesrepublik Deutschland

LET OP:
Na z.H. krijg je de derde naamval, daarom is het in het bovenstaande voorbeeld z.H. Herrn Dr. Siebert.

Je eigen adres (de afzender) schrijf je linksonder op de voorkant of op de klep aan de achterkant.

 • datum
  rechtsboven: de woonplaats en de datum.
  Bijv.
  Leiden, den 12. Oktober 1998
  Leiden, 12.10.98
LET OP:
De punt achter 12 in het voorbeeld moet je altijd schrijven.
Die betekent - als je het voluit zou zeggen - Leiden, de 12e oktober 1998.
 • betreft: ...
  Om de verwerking van je brief vlot te laten verlopen is een Betreff handig. Na het woordje Betreff: schrijf je in enkele trefwoorden waar je brief over gaat, de geadresseerde kan dan de brief snel aan de juiste afdeling of persoon doorgeven.
  Bijvoorbeeld:
  Betreff: Lieferung vom 10. August 1995
  Betreff: Bewerbung Sekretärin
 • aanhef (altijd eerste naamval)
  Hoe de aanhef eruit ziet hangt ervan af of je weet aan wie je schrijft:
  • als je geen naam weet schrijf je aan een bedrijf/instantie in het algemeen:
   Sehr geehrte Damen und Herren,
  • als je de naam wel weet:
   Sehr geehrter Herr Christiansen,
   Sehr geehrte Frau Wickert,

Vergeet de komma niet !

 • begin van je brief
  De eerste letter van je brief is een kleine letter !
 • slot: groet, handtekening en je naam
  Na je laatste zin groet je met:
  • Mit freundlichen Grüßen (zonder komma!)
  • gevolgd door (indien aanwezig: de bedrijfsnaam) je handtekening en je naam.

voorbeeldbrief: zakelijke brief

Industria B.V.
J.H. Mulders
Kasteelstraat 9
NL-2367 GT Leiden

Siemens GmbH 
z.H. Herrn Dr. Siebert
Postfach 21134 60438
Frankfurt am Main Bundesrepublik Deutschland

Leiden, den 12. Oktober 2016

Betreff: Entschädigung Lieferung vom 10. September 2016

Sehr geehrter Herr Dr. Siebert,

hiermit bestätigen wir den Inhalt unseres Telefongesprächs vom 11.10.16, in dem vereinbart wurde, dass Ihre Firma uns kostenlos einen neuen Satz Funkgeräte Modell Siemens G-2034, Bestellnummer 45656401287 zuschickt als Entschädigung für die mangelhaften Geräte der Lieferung vom 10.08.16.

Mit freundlichen Grüßen

[handtekening]

INDUSTRIA B.V.
J.H. Mulders


 

Zoeken op trefwoord:  A - B - C - D - E - FG - H - I - J - K - LM - N - O - P - R - S  - T - U - V - W - Z
 
TIP: In het boekje Duits in je pocket heb je de belangrijkste grammatica + allerlei tips over de Duitse taal bij de hand!

Via Google zoeken binnen deze opzoekgrammatica Duits:

© Copyright  www.duits.de / Paul Goossen