Ansicht von 12 Beiträgen - 26 bis 37 (von insgesamt 37)
 • Autor
  Beiträge
 • #68197
  Marga
  Teilnehmer

  Met het bovenstaande ben ik het niet eens. De tekst gaat over de terugloop van de middenklasse – over „Löhne wurden niedrig gehalten – befristete Stelle, weil sie dann billliger sind – Wohlstand verbreitern.

  Dan hoort in het advies van de schrijver ook een antwoord te komen, dat duidelijk maakt hoe mensen weer in de middenklasse terecht kunnen komen. Met alleen de opmerking dat het gaat om: met een programma stimuleren, dat een brede massa deelneemt aan ondernemingen – maak je dat niet duidelijk. Dat is afgaan op de signaalwoorden „zum andern“ en dan die zin vertalen. Pas als er iets staat over „aandeelhouder“ worden, wordt duidelijk hoe mensen weer in de middenklasse terecht kunnen komen.

  Dus: correctiemodel hanteren. En niet zo maar een vertaald zinnetje waarderen met een punt.

  #68198

  Hallo vakcollega’s,

  Dit is geen moeilijke vraag, dit is onredelijk. Dit blijkt uit al deze reacties. We halen er zelf van alles bij. Ik weet niet zeker of het niet toekennen van een punt leidt tot het heroverwegen van de vraag, dus ken ik alvast een punt toe uit eerlijkheid naar mijn leerlingen toe.

  Ook ik kan een tekst lezen, en vind het antwoord dat direct volgt na ‚zum anderen‘ beter dan het concrete voorbeeld dat daarna volgt en dat het goede antwoord zou zijn. We houden allemaal van concrete antwoorden, maar daarnaar wordt hier niet gevraagd.

  #68199
  Rene van Dijk
  Teilnehmer

  Zoals enkelen van jullie al hebben gemeld: naar mijn mening veroorzaakt de vraagstelling in combi met het CV het probleem dat wij allen hier hebben. In de vraagstelling had moeten staan ‚concreet‘ (vetgedrukt), dan was het antwoord in het CV het enig juiste antwoord geweest. Regel 59 e.v. is een concretisering van de generieke uitspraak in de zin ervoor, althans kán als zodanig worden opgevat (zonder al te veel kennis van economie en wij testen niet op economische kennis)(volgens mij). Ik verwacht dus eigenlijk gewoon een erratum.

  #68204
  Chill
  Teilnehmer

  Nogmaals: gevraagd wordt naar het tweede advies en niet om de concrete invulling hiervan. Ook ik heb alle leerlingen die het hebben over een plan om grote groepen laten deelnemen aan ondernemingen een punt gegeven want er wordt niet gevraagd naar de concrete uitvoering van het advies. Mocht hierop geen erratum volgen toont het alleen maar aan hoe ondoordacht men vragen formuleert met een concreet antwoord in het achterhoofd. Trouwens kunnen mijn leerlingen het punt wel missen mocht mijn tweede corrector niet bekend zijn met Adorno: Jede Konsequenz führt zum Teufel. Succes iedereen.

  #68212
  Monique
  Teilnehmer

  Ik vind dat Marcel het hierboven scherp verwoordt. Ik ben het er volledig mee eens.

  #68213
  Monique
  Teilnehmer

  Ik vind dat Marcel het hierboven scherp verwoordt. Ik ben het er volledig mee eens.

  #68215
  Trijnie
  Teilnehmer

  Eens met de redenering van dhr. Rene van Dijk. Heb, in overleg met mijn collega het correctievoorschrift aangehouden. Vinden we de juiste weg. Maar… ga uit van een erratum.
  Hoop dat een forumlid dit meeneemt naar de vergadering maandag!

  #68233
  Stefanie
  Teilnehmer

  Ik denk dat het verstandig is dat wij ons aan het correctiemodel houden en bij het CVTE aangeven dat vraag 22 op de een of andere manier misleidend is. Als er maar twee van 80 leerlingen de vraag juist beantwoorden dan zou dit toch aan het denken moeten zetten. Persoonlijk denk ik dat in de kern van het antwoord zou moeten staan dat (de overheid) mensen/werknemers/de grote massa (zou moet stimuleren) aandelen van een bedrijf te kopen. Waarbij „beteiligen“ in het woordenboek inderdaad vertaald word met: deelnemen. Het is een Denksportaufgabe.

  #68234

  Dit stuurde ik naar het examenloket:

  Bij vraag 22 van het VWO examen Duits beschrijft het antwoordmodel dat de kern van een antwoord moet zijn dat burgers meer aandelen zouden moeten kopen.

  Bijna alle leerlingen schrijven:
  de overheid moet stimuleren dat meer burgers gaan deelnemen aan bedrijven.

  Dat wordt nu overal afgekeurd, want de aandelen worden niet genoemd.
  Mijn collega’s Economie zeggen nu dat ‚deelnemen aan bedrijven‘ een synoniem is van aandelen kopen. Ik heb het op het internet opgezocht en dat klopt ook. Ook het Duitse ‚beteiligen‘ is een synoniem voor aandelen kopen (inkopen in een bedrijf).

  Dit weten lang niet alle collega’s Duits en ik denk dat ik het er ook niet door krijg bij de tweede corrector. Ik stel voor dat er een erratum komt, zodat alle leerlingen eerlijk worden beoordeeld.
  Graag hoor ik van u

  Dit was het antwoord:
  Geachte mevrouw Spiegelenberg,
  Dank voor uw mail. Wij hebben deze voorgelegd aan de vakdeskundigen en ontvingen de volgende reactie:

  Beste docent, onzes inziens valt de kwestie onder 3.3. van het correctievoorschrift. Dit artikel zegt: ‘Indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel.’
  Ik hoop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent.
  Met vriendelijke groet,

  Felix Bosch

  Dus eigenlijk zouden de antwoorden waarin leerlingen zeggen dat ze moeten deelnemen aan bedrijven goedgekeurd worden. Betrokken zijn bij bedrijven is dan niet voldoende, want dat kan natuurlijk van alles zijn. Ook deelnemen aan het bedrijfsleven is niet goed, want dat kan ook zijn dat je een winkel gaat beginnen o.i.d.
  Deelnemen aan een bedrijf is een letterlijk synoniem van aandelen kopen of jezelf in een bedrijf inkopen.

  #68240
  wsmeyers
  Teilnehmer

  In principe ben ik het ermee eens dat „deelnemen aan een onderneming“ te vaag is.
  Aandelen kopen is specifieker dan deelnemen aan een onderneming.
  Maar als in de tekst eerst letterlijk „sich an Unternehmen beteiligen“ staat, wat inhoudelijk perfect aansluit bij het gewenste antwoord, dan kan je toch niet zeggen dat leerlingen het verkeerd of te vaag hebben vertaald?

  In mijn eigen eerste correctie heb ik alles afgekeurd waar niets in stond over aandelen, winstdeling of kapitaalinkomen.
  Nu zie ik in mijn tweede correctie dat „deelnemen“ wel wordt goedgekeurd.
  Ik ben wel flink in dubio.

  Enerzijds moeten er inderdaad onderscheidende vragen zijn, maar anderzijds mogen de antwoorden ook gewoon duidelijker worden voorgeschreven.

  Ik ga het CvTE op de hoogte stellen over het misleidende correctievoorschrift en ik hoop dat er een aanvulling komt of dat de vraag wordt meegenomen in de N-term.

  #68241
  wsmeyers
  Teilnehmer

  Danke!

  Ironisch blijft wel dat „vakinhoudelijk“ in dit geval betekent dat er van een docent Duits wordt verwacht dat hij/zij ook docent bedrijfseconomie is.
  Voor een eerlijk landelijk gemiddelde zou vraag 22 beter geschrapt worden.

  #68242

  Het ei is gelegd! Er is een aanvulling op het correctievoorschrift! En mijn uitleg die ik naar CvTE mailde, is als toelichting erbij geschreven. Hier ben ik echt blij mee! Toch fijn als er eens een keer wel naar het werkveld geluisterd wordt!

Ansicht von 12 Beiträgen - 26 bis 37 (von insgesamt 37)
 • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.