Ansicht von 25 Beiträgen - 1 bis 25 (von insgesamt 37)
 • Autor
  Beiträge
 • #68097

  Beste vakcollega’s,
  Bij deze vraag 22 hebben in mijn groep veel leerlingen geantwoord dat de regering moet bevorderen dat veel mensen deelnemen aan ondernemingen: Dit halen ze uit regel 58 van tekst 5.
  Volgens het antwoordmodel moet het antwoord komen uit de zin daarna over ‚Aktionäre‘ hetgeen mij meer een voorbeeld lijkt voor het antwoord.
  Hoe gaan jullie hiermee om?

  #68099
  KPrins
  Teilnehmer

  ‚deelnemen aan ondernemingen‘ kan op zoveel verschillende manieren, vind ik weinig specifiek. Ook veel leerlingen bij mij hebben zoiets opgeschreven. Ik heb dat allemaal fout gerekend, omdat de deelname in de tekst gespecificeerd wordt met ‚Aktionäre werden‘.
  Zouden ze anders ‚deelnemen aan/betrokken worden bij ondernemingen niet ook als mogelijke kern van het antwoord hebben aangegeven in het CV?

  #68101

  Hallo vakcollega’s,

  In de vraag 22 staat niets over een specifiek antwoord dat moet worden gegeven. Voor een specifiek antwoord verwacht ik in de vraagstelling bijvoorbeeld het woord ‚concreet‘ . Ik vind het antwoord in het antwoordmodel een voorbeeld, en niet inderdaad het algemene advies waarnaar hier eerder wordt gevraagd.
  Ik ben er nog niet over uit.

  Dank voor de reactie. Zijn er nog overwegingen die ik over het hoofd zie?
  Ik hoor graag.

  #68105
  jantje
  Teilnehmer

  Ik zit met hetzelfde als de topicstarter. Het antwoord in de trant van: met een groot programma ondernemerschap stimuleren, blijft direct uit de zin beginnend met het signaalwoord voor een opsomming: zum anderen. De concretere invulling van aandeelhouder in de zin erna, het antwoord uit het correctiemodel, beslaat schijnbaar het concept van ‘deelnemen aan de bedrijven’. Ik zou hier een aanvulling op het correctievoorschrift graag voor willen zien.

  #68107
  kriepma
  Teilnehmer

  Ik vind ‚deelnemen‘ aan een onderneming te vaag. De zin met ‚Aktionäre‘ begint met ‚wenn‘ en dat duidt op een voorwaarde en niet op een voorbeeld. Ik heb alleen antwoorden met ‚aandelen‘ o.i.d. erin goedgekeurd. Het was m.i. niet moeilijk om dit uit de tekst te halen.

  #68109
  MRGT
  Teilnehmer

  Ik zie bij mijn leerlingen veelvuldig het antwoord: de werknemers mee te laten delen in de winst/het steunen van ondernemingen zodat ze hun winst met de groep werknemers kunnen delen.
  Hier ontbreekt dan wel het woord ‚aandeelhouders‘, dus daarom twijfel ik het antwoord niet te breed is.

  #68119
  KPrins
  Teilnehmer

  @MGRT: ik vind meedelen in de winst eigenlijk best wel goed gevonden van deze leerlingen! Als je aandeelhouder bent, deel je ook mee in de winst toch? (Ik zit niet zo in economische termen ;)). Dus dit zou ik wel goed rekenen.

  #68121
  Jeroen Vogel
  Teilnehmer

  Ik heb ‚deelnemen‘ fout gerekend. Leerlingen hebben ‚beteiligen‘ gelezen en vertaald, maar het gaat ook om de ‚Aktionaire‘. Heb wel getwijfeld, maar me uiteindelijk aan het antwoordmodel gehouden.

  #68124
  Monique
  Teilnehmer

  Ik twijfel ook erg bij het antwoord ‚delen in de winst‘ wat enkele leerlingen geven. Inderdaad deel je als aandeelhouder in de winst. van een onderneming . Het één is met het ander verbonden. Ik zou het graag goed rekenen. Ik heb het vooralsnog fout gerekend, maar ergens vind ik het antwoord wel verdedigbaar. Van de 39 leerlingen heeft slechts één leerling het correcte antwoord ‚aandeelhouders‘ genoemd, wat aangeeft dat het een lastige vraag is. Als dan toch een paar leerlingen op ‚delen in de winst‘ komen ben ik mede daardoor geneigd het goed te rekenen.

  #68125
  Henke
  Teilnehmer

  Ik heb me hier ook aan het antwoordmodel gehouden en helaas geen enkele leerling een punt kunnen toekennen. Het gaat in de tekst niet om meedelen in de winst bij de eigen onderneming. Ook wordt niet gezegd dat ondernemingen hun werknemers mee moeten laten delen in de winst. Er wordt gezegd dat de regering werknemers in het algemeen zou moeten stimuleren om aandelen te kopen van ondernemingen om zo naast het eigen loon extra inkomen te genereren.

  #68127
  Chill
  Teilnehmer

  Deelnemen aan ondernemen (hoe moet ik mij dat voorstellen?) is iets heel anders dan dan als werknemer ook aandeelhouder worden. Dat laatste moet door een groot beleidsprogramma gestimuleerd worden en dat is het juiste antwoord. Het woord aandeel is essentieel. Van mijn 27 leerlingen heeft 1 het goed. De vraag zelf – zo blijkt uit veel antwoorden hier – is veel te moeilijk.

  #68130

  Helemaal eens met de laatste deelnemer:
  Blijkbaar is er onduidelijkheid over de beantwoording van deze vraag.
  Hoe kan ik dit op de examenbespreking laten terugkomen?

  #68139
  Chill
  Teilnehmer

  Je kunt aan de andere kant ook argumenteren dat het advies waarna wordt gevraagd bestaat uit de zin: Zum anderen….beteiligen“. Met het woord „Wenn“ wordt vervolgens de reden voor het advies gegeven (waarna niet wordt gevraagd, iets van Wenn mehr Aktien, dann mehr Rente). Dan is het deelnemen aan ondernemingen (maar niet ondernemen in de zin van ondernemerschap) vanwege een groot stimuleringsprogramma als antwoord op de vraag naar het advies correct. Ik vindt teilnehmen dan niet meer verkeerd, voor zover het gericht is op bedrijven op basis van een steunprogramma. In dit geval is een vertaling correct, ook al blijkt eruit dat de leerlingen niet echt begrepen hebben wat de reden is.
  Mijn ervaring is dat je weinig kans maakt met dit soort redeneringen, helaas.
  Nu jullie weer.

  • Diese Antwort wurde geändert vor 8 Monaten von Chill.
  #68141
  Marga
  Teilnehmer

  In Nederland worden cijfers van 1.0 tot 10.0 gegeven. Dat betekent, dat we het verschil willen zien tussen een 9.8 en een 10.0. Daartoe horen in een examen ook moeilijke vragen te zitten, om tot dat verschil in cijfers te komen. Klaarblijkelijk is dit zo’n vraag.

  #68142
  Maaike Kamer
  Teilnehmer

  Naar mijn idee is de kern hier echt dat je aandeelhouder wordt van een bedrijf en daarmee een stukje winst meepakt.
  De woorden „deelnemen“ en „werknemers betrekken“ ben ik vaker tegen gekomen, maar zijn m.i. niet hetzelfde als aandelen hebben in een bedrijf om zo een stukje winst mee te pakken.
  Het woordje „investeren“ ben ik ook tegengekomen en daarmee vind ik wel dat leerlingen de kern raken. Als je in een bedrijf investeert krijg je een stukje winst terug.
  Helaas ben ik de enige BB docent op mijn school dus kan ik hier niet echt met iemand over sparren. Hier lees ik wel veel terug dat betrekken en deelnemen inderdaad te vaag is, hoe staan jullie tegenover „investeren“?

  #68148
  Chill
  Teilnehmer

  Als deelnemer aan een beursfonds investeer ik in een bedrijf. Ik neem er dus aan deel. Een aandeel. En wat te denken van het woord „moeten“ in het aantwoordmodel: Is dat müssen of sollen? Men moet dus aandelen kopen (door stimulering)? Lezen jullie dat allemaal als sollen?
  Ik ben het eens met onderscheidende, moeilijke vragen; maar veelal zijn ook de antwoorden ondoordacht geformuleerd. En de vraag is nog steeds: Wat voor ander advies heeft men voor de Duitse regering? en niet waarom.

  • Diese Antwort wurde geändert vor 8 Monaten von Chill.
  #68151
  Henke
  Teilnehmer

  Wat het woord „moeten“ in het antwoordmodel betreft ben ik het helemaal met je eens: Dat hoort daar niet te staan. Er staat in de tekst „sollte“ dat is „zou moeten“, dus op advies van de schrijver. De laatste twee keer“moeten“ in het antwoordmodel horen er helemaal niet te staan, want er is geen sprake van een verplichting. Dus:
  (De overheid zou moeten stimuleren) dat (meer) mensen/werknemers aandeelhouder (van bedrijven) worden/aandelen kopen.

  • Diese Antwort wurde geändert vor 8 Monaten von Henke.
  #68154
  Marga
  Teilnehmer

  Blijf a.u.b. bij de tekst. Het ging in de tekst om het verdwijnen van de middenklasse. Wat kan de staat daaraan veranderen? In de tekst wordt zoals eerder betoogd gesproken over „an den Unternehmen beteiligen“. Daarna volgt de specificering/voorwaarde „Wenn“. In de tekst wordt niet gesproken over investeringen doen/winst delen etc.
  Mijn leerlingen hebben soms goed doorgelezen en het antwoord gevonden – kernwoord: „Aktionäre“. Maar veel leerlingen bleven aan de oppervlakte, wilden misschien snel een antwoord produceren en zijn blijven hangen bij de zin met de signaalwoorden „Zum anderen“.

  #68157
  huc
  Teilnehmer

  sich an einem Unternehmen beteiligen betekent/impliceert m.i. aandelen in een onderneming kopen. Deelnemen aan bedrijven? Je kunt aan een wedstrijd deelnemen, niet aan een bedrijf. Voor de zekerheid heb ik het een economiecollega gevraagd, maar ook in dat jargon bestaat de uitdrukking niet. Dus ik denk dat het antwoordmodel juist is. Hoewel ik ook heb getwijfeld.

  #68169
  Andreas
  Teilnehmer

  Helemaal met huc eens,

  „Mitarbeiterbeteiligung bedeutet, dass Unternehmen nicht nur den Gründern gehören, sondern auch Teammitglieder Anteile am Unternehmen haben.“ (https://sevdesk.de/blog/mitarbeiterbeteiligung/#was-bedeutet-mitarbeiterbeteiligung)

  #68171
  sjdesel
  Teilnehmer

  Leerlingen hebben „beteiligen“ vertaald.
  Zonder verdere uitleg is dat niet duidelijk.
  Ik heb daarom ook elk antwoord zonder het element „aandeel“ fout gerekend.

  #68179
  Marcel
  Teilnehmer

  De opgave wordt ingeleid met de opmerking, dat de auteur stelt dat de Duitse regering meer in onderwijs moet investeren. Gevraagd wordt naar een ander (vetgedrukt) advies. Het in de inleiding genoemde advies blijft algemeen, want de uitwerking volgt daarna, namelijk dat met een geringe kwalificatie in de wereldwijde concurrentie niet veel te bereiken valt. Het genoemde algemene advies blijkt dus voldoende. Als mijn leerlingen antwoorden, dat de regering de grote massa/de mensen moet stimuleren, hun bij de ondernemingen te betrekken, geven zij hetzelfde algemene advies als in de inleiding. Het antwoordmodel verlangt van de leerling echter een specificatie, namelijk aandeelhouder worden. Dit antwoord is niet overeenkomstig met de inleiding van de opgave. Voor mij geldt: óf de inleiding van de opgave is misleidend / onvolledig óf het antwoordmodel is niet juist.
  Ik heb mijn leerlingen, die het 2e algemene advies hebben gegeven (en het in keurig Nederlands hebben verwoord) een punt toegekend.

  #68182
  elli
  Teilnehmer

  Ik ervaar hetzelfde dilemma als de andere docenten hier.
  Toen ik het examen maakte heb ik achter „Zum einen“ duidelijk 1e advies en bij de zin „zum anderen = 2e advies opgeschreven. De goede antwoord zit in het algemene advies „breite Massen an den Unternehmen beteiligen“ en dan geven ze in de volgende zin „Wenn in Zukunft mehr Areitnehmer Aktionäre werden…“een concreet voorbeeld hiervan aan.
  Als leerlingen een goede vertaling geven van het algemeen advies, geef ik punten.

  • Diese Antwort wurde geändert vor 7 Monaten, 4 Wochen von elli.
  #68184
  Henke
  Teilnehmer

  Het lijkt me toch het handigst om wel het correctievoorschrift te volgen. Zoals een collega hierboven terecht opmerkt is dit een vraag die gewoon te moeilijk is. Als na invoer in Wolf landelijk blijkt dat bijna niemand hier een punt voor scoort, dan kan dat worden meegenomen in de normering. Als collega’s voor andere antwoorden
  -waarbij het woord aandelen of aandeelhouders ontbreekt- toch punten gaan geven, blijft het algemene beeld onduidelijk. Ik heb helaas geen enkele leerling een punt kunnen geven. De meesten geven een al dan niet correcte vertaling van het stukje na „Zum anderen“ en zeggen niet wat daar dan concreet mee wordt bedoeld, namelijk aandelen kopen.

  #68187
  Marcel
  Teilnehmer

  Ja collega Henke, het is inderdaad wellicht „het handigst“ om het correctievoorschrift te volgen. Dat bespaart je een hoop tijd en wellicht ergernis. Maar ik getroost me wat meer tijd uit te trekken voor de beoordeling van de examens, omdat ik vind dat de examenopgavens of het correctiemodel vaak in zorgvuldigheid tekortschieten. Opgave 22 heeft niets te maken met de moeilijkheidsgraad maar alles met een misleidende opgave of een onjuist antwoordmodel.
  De opmerking om simpelweg het antwoordmodel te volgen en dan te vertrouwen op een redelijk N-term, is aan mij niet besteed. Ik loop lang genoeg mee om te weten dat je bij Duits over de N-term geen enkele illusie hoeft te maken. Het vak Duits is wat dat aangaat al jarenlang de rode lantaarndrager. Ook goede argumenten van mijn collega’s op dit forum voor een aanvulling op het antwoordmodel werden in het verleden vriendelijk door het CvTE aan de kant geschoven met de mededeling je als docent aan het antwoordmodel te houden. In mijn voormalige functie als examensecretaris heb ik vele aanvullingen op het correctiemodel voorbij zien komen (soms meerdere op één examen), maar bij Duits…
  Ik ben academisch geschoold en gewend mijn (examen)werk kritisch te benaderen en dat is wat ik hier doe. Als ik goede argumenten heb om het antwoordmodel in twijfel te trekken, dan zal ik dat doen. Gelukkig is mijn ervaring dat een 2e corrector zich redelijker opstelt dan het CvTE.

Ansicht von 25 Beiträgen - 1 bis 25 (von insgesamt 37)
 • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.