Ansicht von 22 Beiträgen - 1 bis 22 (von insgesamt 22)
 • Autor
  Beiträge
 • #91387
  Wido
  Teilnehmer

  Antwoord leerling: Een oproep van de burgemeester.

  Ik neig ernaar om het goed te rekenen omdat een oproep een verplichtend karakter kan hebben. Maar zou graag andere meningen horen.

  #91390
  Irene Pfetzing
  Teilnehmer

  Ik zou deze goed rekenen!

  #91400
  chrhul
  Teilnehmer

  Zelf zou ik deze fout rekenen, vanwege het feit, dat je iemand wel op kunt roepen, maar het alsnog op vrijwillige basis kan zijn en het hier toch echt om een dwang/verplichting gaat.

  #91436
  jmueller
  Teilnehmer

  Wat mij betreft fout. Het aspect van verplichting moet in het antwoord zitten. Ik hoop niet dat correctoren dit soort antwoorden goed gaan rekenen.

  #91449
  RobVestjens
  Teilnehmer

  oproepen is niet hetzelfde dan verplichten/ dwingen. Heb ik fout gerekend.

  #91454

  Ik heb hetzelfde antwoord bij een leerling, heb het fout gerekend want ik vind een oproep iets anders dan een verplichting/dwang.

  #91460
  Ramona
  Teilnehmer

  Ik zou het ook fout rekenen. Er staat duidelijk in de tekst dat het om dwang gaat en dat het gaat om het „moeten“ van iets.

  #91475
  hhansma
  Teilnehmer

  Ik heb het fout gerekend. Een oproep kan de opgeroepen immers naast zich neerleggen. Het gaat hier juist om de verplichting.

  #91519
  Arjan
  Teilnehmer

  Dit antwoord is volgens mij fout. Er moet duidelijk blijken dat er sprake van dwang is. Verder staat er in de hele tekst niet dat de burgemeester een oproep heeft gedan, er staat alleen dat hij iets zegt over het probleem.

  #91521
  sandraknoester
  Teilnehmer

  Veel leerlingen bij mij hadden dat antwoord ook. Ik heb het fout gerekend.
  Het gaat hier om het feit dat er een verplichting/dwang is (om bij de brandweer te gaan)

  #91537
  Jolanda
  Teilnehmer

  Eens met fout rekenen.
  oproep = geen dwang

  #91614
  JPTZ
  Teilnehmer

  ‚oproepen‘ wordt in Van Dale als synoniem voor ‚ontbieden‘ aangemerkt. Het kán dus wel een verplicht karakter hebben. Om die reden zou het gegeven antwoord ‚een oproep van de burgemeester‘ goed zijn.

  #91618
  Arjan
  Teilnehmer

  Ja, dat ben ik helemaal je eens, maar volgens mij wordt er in de hele tekst niet gesproken over het doen van een oproep.

  #91626
  jmueller
  Teilnehmer

  Ontbieden betekent iemand verplichten om te komen. Dus bijvoorbeeld op het matje roepen. In deze context zou het gebruik van ontbieden fout zijn. In een goed antwoord dient derhalve sprake te zijn van dwang voor wat betreft het brandweerman zijn.

  #91629
  JPTZ
  Teilnehmer

  @jmueller: Als je opgeroepen wordt voor het leger, dan heb je ook weinig keuze. Je wordt dan niet opgeroepen, omdat je iets fout gedaan hebt, maar simpelweg omdat je verplicht bent te komen.

  Er wordt duidelijk in de tekst aangegeven dat ‚de plaats Grömitz acht mensen dwingt om te komen en dat de burgemeester dit toegelicht heeft door te zeggen dat bij een brand iemand moet komen‘.

  Dat is duidelijk een oproep (met verplicht karakter).

  Hieronder het stuk uit de tekst:
  Das hängt damit zusammen, dass in Grömitz nicht genug Leute freiwillig bei der Feuerwehr
  mitmachen. Deswegen hat der Ort nun acht Männer dazu gezwungen. Der
  Bürgermeister sagt: „Wir müssen sicherstellen, dass bei Bränden jemand
  kommt.“

  • Diese Antwort wurde geändert vor 1 Woche, 5 Tage von JPTZ.
  #91630
  jochen
  Teilnehmer

  JPTZ neemt mij de woorden uit de mond. Ik ben zo oud dat ik nog ben opgeroepen voor het vervullen van mijn dienstplicht. Het was een „oproep“ en ik moest komen.

  #91638
  chrhul
  Teilnehmer

  Toch denk ik dat er hier nu te veel naar de (in mijn ogen hiervoor niet aanwezige) mazen in de wet wordt gekeken en een oproep (onze leerlingen zijn van ruim na de dienstplicht) echt wat anders is dan ergens toe gedwongen worden.

  #91657
  margit minnaert
  Teilnehmer

  Een leerling schrijft:
  Vraag 21: “8 mannen werden gedwongen om brandweerliedjes te maken”

  Het antwoord had moeten zijn: “mensen werden gedwongen (om bij de brandweer te gaan)”
  In de geest van 3.8 onder Algemene regels heb ik gedwongen goed gekeurd: “ indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
  Hoe zien jullie dit?

  #91662
  Adri
  Teilnehmer

  Helaas is mij hetzelfde gebeurd een aantal jaren geleden met het woord „Kaufhaus“, dat vertaald was als“ „koophuis“ door een leerling. Ik werd gedwongen dit goed te rekenen om exact dezelfde reden, op aanwijzing van mijn teamleider. De leerling had dus totaal niet door dat het om een warenhuis ging. Als talendocent frustreert dit soort zaken mij ook. Door brandweerliedjes is toch duidelijk dat de leerling er niets van begrepen heeft.

  #91663
  Frank
  Teilnehmer

  @margit minnaert

  Ik denk dat je regel 3.8 verkeerd uitlegt.
  Wat tussen haakjes staat („om bij de brandweer te gaan“) hoeft inderdaad niet in het antwoord van de kandidaat te staan. Tot zover ben ik het met je eens.
  Het is echter wel zo dat het totale antwoord dat door de leerling opgeschreven is, kloppend moet zijn.
  En liedjes maken is niet hetgeen waartoe deze acht mannen gedwongen worden.
  Naar mijn mening is dit antwoord dus fout.

  #91665
  chrhul
  Teilnehmer

  Ook ik denk dat het gedwongen worden tot het schrijven van brandweerliedjes niet correct gerekend mag en oan worden.

  #91673
  margit minnaert
  Teilnehmer

  Dank voor jullie reacties op #91657
  Toch blijft er iets wringen, zeker nadat ik vandaag dit tegen kom op examenblad. nl bij vragen aan examenlijn: (https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wat-als-een-leerling-in-zijn/2023?regime=hflinks&horizon=vk7ne553rykw)
  Vraag
  Wat als een leerling in zijn antwoord juiste informatie combineert met foute of overbodige informatie?

  Antwoord
  Soms geven leerlingen een antwoord dat aan alle vereisten van het correctievoorschrift voldoet, maar ook informatie bevat die niet ter zake doet. In zo’n geval kan het volledig aantal scorepunten worden toegekend.

  Er mogen echter geen scorepunten worden toegekend als verschillende elementen uit het antwoord in tegenspraak met elkaar zijn of als uit de overbodige informatie blijkt dat de leerling de vraag niet heeft begrepen.

  Heeft iemand hierover nog een mening? Ik houd me aanbevolen.

Ansicht von 22 Beiträgen - 1 bis 22 (von insgesamt 22)
 • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.