Ansicht von 17 Beiträgen - 26 bis 42 (von insgesamt 42)
 • Autor
  Beiträge
 • #91417
  Perfumeteacher
  Teilnehmer

  Dit staat duidelijk bij examen 2023 vwo op examenblad. Daardoor is iedere discussie overbodig
  Vraag
  De vraag is een woord, woordgroep of zin te citeren. De leerling geeft een letterlijke vertaling van het juiste woord, de juiste woordgroep of zin. Mag ik dat ook goed rekenen?

  Antwoord
  Nee, want er wordt naar een citaat gevraagd. Een citaat is altijd in de taal van de tekst. Met een vertaling voldoet de leerling niet aan de opdracht.

  Einde discussie wat mij betreft. Ik ga dit fout rekenen en ook in de 2e correctie niet akkoord als er vertaald is. Dit zijn de regels en we moeten niet eigen regels gaan maken of eronder uit proberen te komen

  #91427
  Magda
  Teilnehmer

  Ik heb het ook fout gerekend, hoewel ik het pijnlijk vind.. Ik vind het iets heel anders als ze citeren in plaats van vertalen. Dan zou het kunnen verhullen, dat ze het niet begrijpen, nu niet.

  #91428
  Mieke
  Teilnehmer

  Hoe vervelend ook voor de leerlingen die aantonen dat ze de tekst begrepen hebben. Ook vragen moeten goed gelezen worden. Eenvertaling heb ik dus fout gerekend en als Gliedmaßen ontbrak ook.

  #91431
  Fraanje
  Teilnehmer

  En dat ga ik ook doen, want als er iets moet worden foutgerekend, dan is het wel de insteek en het antwoordmodel van het cito. Jochen slaat de spijker in meerdere opzichten op de kop. Citeren hoeft volgens de normale definitie helemaal niet in de grondtaal en bovendien toetsen we tekstbegrip. Als leerlingen, door de bewuste woorden niet alleen te citeren, maar zelfs te vertalen, bewijzen ze dat ze de tekst begrepen en de vraag conform de bedoeling correct beantwoord hebben, zelfs als ze bij het formuleren van het antwoord voor een andere taal kiezen., krijgen ze van mij dus gewoon de punten.

  #91437
  ywackermann
  Teilnehmer

  Ik heb het goed gerekend omdat bij de leerlingen op het examen staat: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Het was niet anders aangegeven. Ik heb mijn leerlingen ook gezegd dat ze in het Duits moeten citeren maar het is toch verwarrend voor een leerling. En ook de Nederlandse antwoord laat zien dat ze de tekst hebben begrepen. In de correctievoorschrift van 2023 staat: open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan.
  Nu is ‚citeren‘ voor ons taaldocenten een woord waar wij een citaat in de vreemde taal verwachten maar omdat het niet expres daarbij staat, kan het leerlingen verwarren. En daarom goed rekenen!

  #91451
  Henke
  Teilnehmer

  In 2021 speelde dezelfde discussie, toen bij vraag 40, helemaal aan het eind van het examen toen veel leerlingen haast hadden om het examen af te krijgen. Toen gingen er ook veel de fout in. Ik heb toen een mail naar het CvTE gestuurd en kreeg daarop de volgende reactie:
  Dank voor uw mail. Wij hebben deze voorgelegd aan de vakdeskundigen en ontvingen de volgende reactie:
  Citeren en vertalen zijn twee verschillende dingen. Vertalen is op te vatten als een vorm van parafraseren. Bij vragen waarin de leerling wordt gevraagd te citeren, is het de bedoeling dat de leerling woorden of zinnen overneemt uit de tekst in de taal van de tekst. Dit is ook zoals het op scholen onderwezen wordt. In het specifieke geval van vraag 40 is het de bedoeling dat leerlingen twee Duitse woorden in de Duitse tekst kunnen aanwijzen en in het Duits overnemen op hun antwoordblad.
  Citeren valt onder de uitzonderingen voor het geven van antwoord in het Nederlands. Wat er onder citeren wordt verstaan, staat in Duits vwo: vakspecifieke informatie 2021.
  In uw melding wijst u erop dat dit discussie onder examinatoren oplevert. Wij willen daarom benadrukken dat artikel 3.3 in het leven is geroepen voor correcte antwoorden die de examenmakers en de vaststellingscommissie niet hebben gezien of voorzien. Inzet van 3.3 is niet bedoeld voor het goedkeuren van antwoorden die geen antwoord zijn op de vraag. En in dit geval is er gevraagd om een citaat.

  Keer op keer blijft dit fout gaan tot frustratie van ons examinatoren en natuurlijk de kandidaten zelf. Ten opzichte van het examen van 2021 is het woord ‚citeer‘ in de opgave nu vetgedrukt. Het zou wenselijk zijn om het nog duidelijker te maken met „citeer in het Duits“. Want Jochen merkt in deze discussie hierboven terecht op dat je bijvoorbeeld Mao of Lenin ook niet in de oorspronkelijke taal citeert, anders begrijpt niemand het. Citeren hoeft dus strikt genomen niet in de oorspronkelijke taal ook al wil het Cito dat zo graag. Helaas moeten we ons voor de uniformiteit wel aan die Cito-eisen houden. Knarsetandend geef ik dus mijn leerlingen die 2 correcte vertalingen schrijven 0 punten ipv 2.

  #91462
  s.abushab
  Teilnehmer

  Dank voor je uitleg Henke, ik ga helaas van de 2 punten 0 punten maken, duidelijk niet mee eens maar goed soms moet ik luisteren en niet denken 😉

  #91464
  ywackermann
  Teilnehmer

  Im Zweifelsfall für Cito? Nee, im Zweifelsfall für die Schüler! Vielleicht hilft die Diskussion, dass sie es bei den nächsten Examen für nicht so ‚taalkundige‘ Schüler etwas deutlicher machen.

  #91466
  SMK
  Teilnehmer

  Bij twijfel natuurlijk altijd voor de leerling kiezen, maar er is geen twijfel. Zeker niet na de reactie van Henke. Als het goed is weet je leerling dat er bij open vragen altijd in het Nederlands geantwoord moet worden, tenzij anders aangegeven EN dat er bij citeren Duitse woorden uit de tekst overgeschreven dienen te worden. Het is absoluut niet verwarrend. De leerling heeft gewoon niet aan de opdracht voldaan. Ik verwacht dat mijn collega’s eerlijk nakijken en geen antwoorden goed rekenen die niet goed zijn. Het mag niet zo zijn dat je als leerling voordeel hebt van het feit wie jouw werk nakijkt. Er zullen altijd kleine verschillen zijn en daar is ook niks mis mee, maar in dit geval is het eigenlijk een zinloze discussie. Ik hoop dat wanneer leerlingen in het Nederlands antwoord hebben gegeven of een onvolledig antwoord hebben gegeven dit wordt fout gerekend anders worden mijn leerlingen benadeeld.

  #91470
  jansberg
  Teilnehmer

  En daar gaan we weer. Beste collega’s ik weet dat het pijn doet, maar laten we ons in dit geval allen toch aan het nakijkmodel houden en niet voor „eigen rechter“ gaan spelen! Ook ik heb, nadat ik het hele schooljaar heb gehamerd op citeer/schrijf woord(groep) op = in het Duits, een aantal leerlingen die het antwoord in het Nederlands hebben opgeschreven. Heel jammer, maar ik moet dit dus fout rekenen. Ik baal als ik hier lees, dat er dus ook veel collega’s zijn die dit goed rekenen. Deze collega’s hebben daar argumenten voor, die ik heel goed kan volgen en die ik grotendeels ook onderschrijf, maar helaas kunnen we hier niets mee: de cito voorschriften zijn in dit geval glashelder. Hier dienen we ons aan te houden. Ben je het hier niet mee eens: schrijf een mail aan het CVTE met een opmerking/klacht/verbetertip, zodat hier misschien iets aan gedaan wordt. Zelf zomaar de punten toekennen is niet eerlijk!

  Citeren zonder „Gliedmaßen“ heb ik ook fout gerekend. Citaat is dan niet compleet.

  #91484
  hpgommans
  Teilnehmer

  Ook ik zou hier uren over kunnen discussiëren, als het CV er ruimte voor biedt. Die ruimte is er niet, dus vertalingen moeten fout gerekend worden.

  #91528
  Magda
  Teilnehmer

  Ik had ook een mail naar het CITO gestuurd. Zij schrijven terug, dat het echt fout gerekend moet worden en verwijzen daarbij naar de vakspecifieke regels van de Septembermededeling, pagina 4. Dus ondanks, dat ik vind, dat leerlingen blijk geven van het begrijpen van de tekst en de vraag: geen punten helaas.

  #91542
  André
  Teilnehmer

  Dank voor ieders bijdragen. Uiteindelijk ben ik, ondanks alle twijfels en goede tegenargumenten tot de slotsom gekomen dat ik een Nederlandse vertaling niet goed mag rekenen.

  Doorslag heeft gegeven de bijdragen van Henke en anderen die een en ander eerder hebben uitgezocht en het antwoord van het CITO is sonnenklar. Gelukkig zijn het er in mijn klas maar 3 van de 20 en het heeft geen invloed op zakken/slagen.

  NB: Wel heb ik een leerling (nb een native speaker!) die bij zijn citaat ‚Menschen mit‘ heeft opgeschreven, maar daarna weer doorgestreept. Er staat dus nu alleen ‚Gehirnschäden‘ en ‚amputierten Gliedmaßen‘. Dit heb ik ook fout gerekend of ga ik nu te ver?

  • Diese Antwort wurde geändert vor 2 Wochen, 2 Tage von André.
  #91544
  jantje
  Teilnehmer

  Dat gaat iets te ver…dat spreekt voor zich gegeven vraag en tekst.

  #91647
  suusz
  Teilnehmer

  Mijn tweede corrector en ik zijn overeengekomen dat wij bij deze vraag 1 punt toekennen als de leerlingen niet geciteerd hebben maar wel de twee correcte Nederlandse vertaling hebben gegeven.
  Ik ben blij dat wij dit zo hebben ‘opgelost’ en zou vanuit Cito ook wel wat coulance verwachten in deze.

  #91666
  Gilbert Jansen
  Teilnehmer

  Onbegrijpelijk dat er handje-klap toegepast wordt terwijl de regels duidelijk zijn. En dan nog blij zijn ook……
  Er zijn zelfs scholen die bij vertalingen bij deze vraag 2 punten toekennen………………….

  Eigenlijk is er dan sprake van fraude door docenten!

  #91669
  SMK
  Teilnehmer

  @Gilbert Jansen: je hebt 100% gelijk. Ongelofelijk! Door dit soort spelletjes komen hun leerlingen op een oneigenlijke manier aan extra punten en lopen leerlingen van docenten die zich wel aan de regels houden punten mis. Dit is niet oké.

Ansicht von 17 Beiträgen - 26 bis 42 (von insgesamt 42)
 • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.