Ansicht von 4 Beiträgen - 1 bis 4 (von insgesamt 4)
 • Autor
  Beiträge
 • #86649
  Gilbert Jansen
  Teilnehmer

  Hieronder de examenbespreking.

  Klicke, um auf 220520-Regionale-examenbesprekingen-Duits-havo-2022.pdf zuzugreifen

  • Dieses Thema wurde geändert vor 2 Monaten, 3 Wochen von Gilbert Jansen.
  #86651
  jantje
  Teilnehmer

  Klopt het dat het een pagina is, als ik erop klik opent er geen groter document namelijk.

  Groetjes en dank

  #86652
  Gilbert Jansen
  Teilnehmer

  Klicke, um auf 220520-Regionale-examenbesprekingen-Duits-havo-2022.pdf zuzugreifen

  Hieronder het complete document:

  220520
  Levende Talen – sectie Duits
  Regionale examenbesprekingen centraal eindexamen Duits havo 2022
  Cumulatief verslag Almelo, Grootebroek, Nijmegen, Zwolle
  Het CvTE verzoekt ons de volgende tekst vooraf te laten gaan aan dit verslag:
  Een belangrijke opmerking vooraf: dit document vervangt het correctievoorschrift van het
  Cito niet en vult het ook niet aan. Het biedt alleen houvast bij de correctie van open vragen.
  Het officiële antwoordmodel van het Cito dient te allen tijde te worden gevolgd. Eventuele
  kritiekpunten ten aanzien van het eindexamen kunnen aan het CvTE worden gemeld.
  De besprekingen vonden plaats op 13, 16 en19 mei 2022. De namen van de deelnemers
  staan achter in dit document.

  Algemene indruk ALMELO
  – Het leek een niet te moeilijk examen, maar de resultaten vallen behoorlijk tegen.
  – Er waren vrij veel lange teksten
  – Leerlingen waren van mening dat het wel te doen was
  – Leerlingen klaagden wel over het vele leeswerk
  – Veel leerlingen zijn blijven zitten tot aan het eind (ruim de helft van de leerlingen)
  – Het was af te krijgen binnen de 150 minuten
  – Klassengemiddelden van de deelnemende collega’s: 26, 29, 28 en 31 punten
  – Literaire tekst was erg lastig (vwo?)
  – Afwisseling met korte teksten was wel beter geweest
  – 1e vraag was een lastige vraag om erin te komen
  – Teksten leuk, tekst 4 te lastig voor de leerlingen

  Algemene indruk GROOTEBROEK
  ● Eerste tekst geen goede binnenkomer.
  ● Literaire tekst te moeilijk en kost veel tijd.
  ● Laatste tekst te makkelijk.
  ● Veel lange teksten.
  ● Veel leerlingen bleven tot het eind zitten en hadden het examen niet af.
  ● Weinig open vragen. Waarom is dat?
  ● Sommige meerkeuzevragen vragen om interpretatie.
  ● Onderwerpen waren wel leuk en afwisselend.
  ● De duimregel wordt bij het vak Duits veelvuldig toegepast: waarom van te voren aangekondigd
  en niet achteraf of minder teksten en dan alle vakken.
  ● Waarom zoveel punten. Liever 45 punten te behalen en dan is er tijd over om een vraag nog eens
  te bekijken.
  ● Opvallend dat het allemaal oudere teksten zijn.
  ● Waarom literaire teksten in een havo-examen en zoveel beweringen?
  2

  Algemene indruk NIJMEGEN
  Over het algemeen leuke teksten, behalve tekst 1, tekst 4 (literatuur) en tekst 8.
  Tekst 11 is een ontzettende weggever, maar leerlingen zijn lang niet altijd bij die vragen
  gekomen. Ja, het is geen regel om vooraan te beginnen, maar de hoeveelheid vragen noopt
  een leerling wel om gewoon direct te beginnen en niet eerst alles door te kijken. Deze tekst
  is ook een goede inkomer.
  Lengte is niet goed, te veel vragen en teksten. Verreweg de meeste leerlingen zijn tot het
  einde blijven zitten; soms niet eens af. Er zaten de nodige struikelvragen in het begin tussen,
  zodat tekst 11 niet gehaald is.

  Algemene indruk ZWOLLE
  • Het examen was niet moeilijk, maar het was ook niet goed gemaakt
  • Geen enkele “echte” open vraag, eenzijdig, soms onduidelijk
  • Er was een lange en moeilijke eerste tekst om in te komen
  • De literatuurtekst was pittig; de vragen werden niet goed beantwoord
  • Er zaten veel (te) oude teksten in het examen
  • Geen actuele onderwerpen
  • Bij veel vragen moest de tekst precies gelezen worden, anders grote kans op fouten (bv.
  vraag 34)
  • Het examen was lang
  • De laatste 4 vragen waren relatief makkelijk. Maar sommige leerlingen kwamen door het
  lange examen in tijdnood en hebben de laatste vragen (te) snel gelezen of concentratie
  was minder geworden. Hiervan had een tekst aan het begin mogen staan.
  • Lage resultaten kunnen te maken hebben met “corona”: minder woordkennis, minder
  vaardig in woordenboekgebruik, korte spanningsboog.
  • Duits havo was het allereerste examen – spannend en 2,5 uur zitten en concentreren is
  lastig
  • Er zaten een aantal zeer lage scores tussen, deze halen het gemiddelde omlaag.

  Tekst 1: Mit Geduld, Lob und Leckerli
  Vraag 1 ALMELO
  Geen leuke binnenkomer.
  Vraag 1 GROOTEBROEK
  Slechte binnenkomer. C en D lagen dicht bij elkaar. De eerste zin is heel moeilijk en leerlingen
  begrijpen dan het deel voor het gat te slecht om het gat goed te kunnen invullen. Voor het gat
  moeten de leerlingen een voetnoot lezen en dan weer terug in de tekst is te lastig als binnenkomer.
  Vraag 2 ALMELO
  Door de lay-out van Vertrauens- (regel 7) en –verhältnis (regel 8) zijn waarschijnlijk enkele leerlingen
  op het verkeerde been gezet en hebben voor Teamwork gekozen.
  Vraag 2 GROOTEBROEK
  ● Vertaling van het woord is fout.
  3
  ● ‘Ein tiefes Vertrauensverhältnis’ keuren wij goed.
  ● Volgens antwoordmodel is Vertrauens ook goed, maar dat is niet het hele woord en dus
  niet geciteerd. Waarom dit wel in het antwoordmodel?

  Tekst 2: Wenn in Frauen die Liebe zur Kreissäge entbrennt
  Vraag 11 NIJMEGEN
  De juiste volgorde is c-b-a. Volgens ons is c-a-b niet helemaal fout. De appositie bij a moet je
  helemaal snappen om te weten dat je voor een Tischlereiausbildung nog niet de
  Meisterschein hoeft te hebben. Theoretisch kun je voor een Tischlereiausbildung wel het
  hoogste diploma nodig hebben en het woord Meisterschein is veel te ingewikkeld. (Bij tekst
  3 is scheikunde ook een heel praktische studie)
  Vraag 11 ZWOLLE
  Moeilijke opdracht – er werden veel fouten gemaakt.

  Tekst 3 Der späte Wunsch eines Gitarristen, das Abi zu machen
  Vraag 15 ALMELO
  A is ondubbelzinnig fout (op basis van r. 16)
  B is ook fout, want als je zegt ‘das kann nicht alles gewesen sein’ dan zeg je daarmee niet dat je niet
  van dat werk houdt of gehouden hebt.
  C Er staat nergens in de tekst, dat hij prof-musicus wil worden. Je kunt het wel zo denken, dat dit in
  de tekst gesuggereerd wordt. Tussen de regels door. Dit antwoord is wellicht niet perfect briljant
  geformuleerd, maar zeker niet fout. In die zin verdedigbaar.
  D aantoonbaar fout, staat nergens.
  Dus: antwoord C is de enige optie die over blijft. De rest is fout, of duidelijk minder goed dan
  antwoord c.
  Vraag 15 GROOTEBROEK
  ● Kost veel tijd, want je moet de hele tekst weer door.
  ● Er staat nergens in de tekst dat Sandro eerder de ambitie had om een carrière in de muziek te
  maken. Dat moet je wel hebben om het idee te laten vallen. Nu moet je interpreteren. Veel
  leerlingen kozen B en zelf ook veel getwijfeld. Antwoord B en C zouden daarom allebei
  goedgekeurd moeten worden. ‘Das kann noch nicht alles gewesen sein’. Vindt hij dit nu leuk of
  niet? Of wil hij verder. Je kunt het interpreteren als ‘niet leuk’ zeker voor havo-leerlingen.
  Vraag 15 NIJMEGEN
  Waar staat dat hij wel ooit de droom heeft gehad om Profi-Musiker (waarom staat hier überhaupt
  een koppelteken?) te worden? Iemand heeft hem “davon abgeraten”. Is dat de implicatie voor dit
  antwoord? Ver gezocht voor havo. Antwoord B kun je ook ‘hineininterpretieren’. Zahnersatz
  herstellen is iets anders dan tandheelkunde, hooguit de beroepsvelden liggen in elkaars verlengde.
  Vraag 15 ZWOLLE
  Het antwoord kon niet letterlijk in de tekst terug gevonden worden.
  Vraag 16 ALMELO
  Is een instinkvraag. Beetje onsportief. Veel leerlingen hebben D geantwoord. Maar het moet
  natuurlijk B zijn.
  Vraag 16 GROOTEBROEK
  Leerling moet weer terug in de tekst en dat twee keer achter elkaar. Kost veel tijd.
  Vraag 16 ZWOLLE
  Er is heel vaak voor antwoord D gekozen. Waarom is D niet ook goed? Welke redenen zijn er
  om D niet ook goed te keuren? We gaan dit inbrengen.

  Tekst 4 Fragment uit het boek Schneeriese (2014) van Susan Kreller
  Tekst 4 ALMELO
  Twee bladzijdes literatuur voor 4 punten….
  Aanwezigen vinden de tekst veel te moeilijk en heel onprettig. Heel veel leerlingen scoren hier 0
  punten, enkelen 1, heel soms 2 punten.
  De taal in dit fragment heeft een hoog abstractieniveau en een soort van taal-achter-de-taalgevoel,
  waarmee examenmakers kunnen goochelen. Voor havo 5 leerlingen is dit méér dan een brug te ver.
  Wij vinden een literair fragment wel leuk, maar de taal moet beter afgestemd zijn op havo 5
  leerlingen (dus directer toegankelijk).
  Vraag 17 ALMELO
  Behalve dat de tekst te moeilijk is, stonden de uitspraken ook niet op chronologische volgorde, wat
  het geheel nog verder bemoeilijkte.
  Vraag 17 GROOTEBROEK
  ● Is dit een havo-tekst?
  ● Lastig om er zonder voorkennis in te komen.
  ● Er is bijna geen leerling die alle punten heeft. Maar één of twee leerlingen per groep die
  3 punten scoort en veel leerlingen maar met 1 of 0 punten.
  ● Er staan geen aanhalingstekens in de tekst, zodat het lastig is om te zien wat er letterlijk
  gesproken of gedacht wordt en wat gewoon vertelling is.
  ● De konjunktiven zijn voor havo-leerlingen not-done en die zijn noodzakelijk voor twee
  antwoorden. Dus al snel 2 punten kwijt.
  Vraag 17 NIJMEGEN
  Literaire tekst is veel te moeilijk voor havo. Gebruik van Konjunktiv II moet beheerst worden
  om enkele stellingen te kunnen beantwoorden (bewering 1, 3, 5)
  Hoeveel leerlingen hebben uit deze tekst gehaald, dat Adrian veel te groot is voor zijn
  leeftijd?
  Vraag 17 ZWOLLE
  Het antwoord komt wel in de tekst voor, maar je moet het goed lezen. Niemand heeft alle 4 punten
  gehaald. Stelling 7 was heel slecht gemaakt.

  Tekst 5 Ungewöhnliches Hobby. Abeltshauser, der strickende Eishockey-Profi
  Vraag 20 GROOTEBROEK
  ● ‘Viertelfinalserie’ als eerste woord keuren we goed.
  ● ‘Angenähtem Nasenflügel’ keuren wij goed. Hier wordt de kern uit de zin gehaald.
  Vraag 20 ZWOLLE
  Moeilijke vraag. Veel leerlingen hebben geantwoord: “Wenn man …”.

  Tekst 6 LEBEN UND GENIESSEN. Trinkgeld ade
  Vraag 24 ALMELO
  De aanwezigen vinden deze vraag te moeilijk. Allen hebben heel lang na moeten denken om deze
  vraag überhaupt te kunnen maken. Het element ‘Unzufrieden’ kunnen wij niet goed aanwijzen in de
  tekst. Het moet geïnterpreteerd worden door ons als lezers.
  Omdat de tekst vanuit het perspectief van de restauranteigenaren wordt geschreven, is antwoord c
  niet of met heel veel moeite en interpretatief vermogen uit de vier gegeven antwoorden te
  selecteren.
  We kunnen alleen maar met veel fantasie van ‘Spannungen’ naar ‘Unzufriedenheit’ komen. Aan te
  wijzen is antwoord c in de tekst volgens ons niet. Dat maakt dit antwoord wel discutabel.
  Ook ‘die Mitarbeiter’ die bij antwoord c staan: welke Mitarbeiter zijn dit??
  Wij vragen het CVTE om hiernaar te kijken en hierover een uitspraak te doen.

  Tekst 7 Interview „Der Traumjob jedes 16-Jährigen“
  Tekst 7 ALMELO
  Leuke tekst, leuk thema.
  Vraag 28 ZWOLLE
  Moeilijke vraag; er zijn verschillende resultaten. Punt 2 is vaker fout gemaakt dan punt 1. Wel leuke
  tekst door interview-vorm.
  Vraag 29 ALMELO
  ACD zijn fout.
  B is niet perfect, maar moet het goede antwoord zijn
  Vraag 29 GROOTEBROEK
  Moeilijke vraag, want je moet dit interpreteren. Door antwoorden wegstrepen moet je
  erachter komen.
  Vraag 30 GROOTEBROEK
  Nare vraag vanwege opnieuw de Konjunktiv.

  Tekst 8 Kälteabnahme
  Vraag 32 ZWOLLE
  wel/niet – veel fouten gemaakt. Concentratie nam af.

  Tekst 9 Walfach Fremdsprache
  Tekst 9 ALMELO
  Leuke tekst.
  Vraag 34 ZWOLLE
  Weer een vraag die je precies moest lezen, anders ging het fout.
  Vraag 36 ALMELO
  Vraag 36: “geben (…) ein Stück von sich selber ab“ (regel 9 – 10)
  Geef het tastbare voorbeeld hiervan dat in alinea 2 wordt genoemd.
  Antwoord: (hun) mobieltje / smartphone
  • “Die Erreichbarkeit und Identität. De telefoon wordt ingenomen”. > 0 punten, omdat het eerste
  gedeelte niet klopt en bovendien in het Duits wordt opgeschreven.
  • Het opbergen en wegstoppen van je mobiel. > niet briljant maar passabel… (Omdat de leerling
  laat zien dat hij het begrepen heeft)
  • De mobieltje(s) > 1 punt
  • Telefoon inleveren, mensen willen dingen kunnen delen op sociale media. > niet briljant, maar
  passabel > 1 punt (Als je je telefoon inlevert, doe je precies wat de bedoeling is, de leerling heeft
  het begrepen)
  • Ze geven hun smartphone af. > 1 punt
  • Telefoons worden ingeleverd en de deelnemers krijgen fantasienamen. > 0 punten (tweede
  gedeelte klopt niet, daardoor wordt dit antwoord echt fout).
  • De telefoon wordt in een boterhamzakje gedaan. > 1 punt (niet briljant, maar de leerling heeft
  het begrepen en het staat ook uitwerking van de actie zo in de tekst)
  • Het sociale netwerk > 0 punten. Want dat is niet tastbaar!

  Tekst 10 Spiel des Lebens
  Vraag 39 GROOTEBROEK
  Het onderscheid tussen antwoord B en C had wat duidelijker gemogen. Is ‘ignorieren’
  hetzelfde als ‘zelf bepalen’?

  Tekst 11 STATISTISCHES JAHRBUCH 2016. Der Durchschnittsdeutsche …
  Vraag 40 ALMELO
  Antwoord: een uur en negen minuten / (ongeveer) een uur. Aanwezigen vinden de formulering
  ongeveer een uur wat ruim geformuleerd. Had exacter gemogen. Eine Stunde und 9 Minuten → 0
  punten (want in het Duits).
  Vraag 40 NIJMEGEN
  Het antwoordmodel is onbegrijpelijk. Waarom is “(ongeveer) een uur” correct? Het staat er zo
  letterlijk in. Met dit antwoordmodel is alles tussen ± 55 en 64 minuten ook goed, want ongeveer een
  uur. ’69 minuten’ wat wel correct is, wordt niet genoemd…
  Vraag 42 GROOTEBROEK
  Waarom moeten leerlingen hier een Engels woord citeren in een Duits examen???
  Vraag 43 ALMELO
  3 I.p.v. gedaald vinden wij lager zeker acceptabel → 1 punt
  – I.p.v. gedaald vinden wij ‘goedkoper’ zeker niet fraai geformuleerd, maar dekt dit wel de strekking
  van het antwoord → 1 punt. (Niet fraai Nederlands, maar wij zijn overtuigd dat de leerling dit wel
  correct begrepen heeft).

  Deelnemers Almelo
  Erik Haandrikman (Het Noordik Lyceum, voorzitter)
  Janina Pen-Poggenklas (OSG Hengelo, Montessori College)
  Barbara Heeb (Het Erasmus, Almelo)
  Karel Tijhuis (Het Erasmus, Almelo – notulist)
  Deelnemers Grootebroek
  Henk van Noortwijk (Tabor College Werenfridus, Hoorn)
  Linda Brondsema (rsg Enkhuizen)
  Carin Wagenaar (rsg Enkhuizen)
  Carmen Becker (Tabor College Werenfridus, Hoorn)
  Irmgard Trabold (Martinuscollege, Grootebroek)
  Paul Stevelmans (Alfa college, Groningen namens Levende Talen)
  Karin Riepma (csg Jan Arentsz, Alkmaar)
  Deelnemers Nijmegen
  Stijn Heusschen (Levende Talen)
  Gabriëlle Franquinet (Montessori College Nijmegen)
  Deelnemers Zwolle
  Gerda Bosveld
  Michaela Tränkle
  Evelien van Dijk
  Sophia Sanders (Carolus Clusius College, Zwolle)
  Anije Boessling

  #86653
  jantje
  Teilnehmer

  Super, Thanks!

Ansicht von 4 Beiträgen - 1 bis 4 (von insgesamt 4)
 • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.