Een dag voor de sectie Duits op de eigen school

netwerkVeel secties evalueren aan het einde van het schooljaar wat goed is gegaan en wat beter kan. Soms is er behoefte om zaken anders aan te pakken. Tijdens deze maatwerkstudiedag van het Netwerk Onderwijsadviseurs (voorheen APS Talen) gaan we op een praktische manier aan de slag om het vak Duits steviger op de kaart te krijgen/ te houden. Naast een gedegen analyse van wat goed gaat en wat minder, gaan we op een praktische manier aan de slag met de volgende items:

  • Alle leerlingen elke les aan het woord in het Duits.
  • De doeltaal als voertaal: op deze manier houdt u het vol.
  • Schrijfvaardigheid: van invuloefening naar spannende opdrachten op het juiste niveau.
  • Leesvaardigheid: alternatieven voor ‘de tekst met vragen’.
  • Wie heeft de regie in de lessen Duits: u of de methode?
  • Veel tips en kleine ingrepen om de lessen levendiger te maken en meer leerlingen enthousiast te krijgen en te houden voor deze mooie taal.

Het uiteindelijke programma van de dag stellen we in overleg met de sectie vast.

Interesse? Neemt u dan contact met mij op?
Johan Keijzer
info @johankeijzer.nl – 06 11 91 53 18

Stercollecties Duits – open digitale leerlijnen

[invo-contentgezonden bericht] Stichting VO-Content ontwikkelt met zijn zogenaamde „stercollecties“ digitale leerlijnen voor het voortgezet onderwijs, ontwikkeld door ervaren docenten en redacteurs. Het leermateriaal is actueel, multimediaal en op maat in te zetten. Ideaal als aanvulling op het bestaande lesmateriaal. Of als basis om een methode te vervangen. VO-content werkt als stichting zonder winstoogmerk. Deelnemende scholen investeren mee in de ontwikkeling en het onderhoud van open digitaal leermateriaal: de Stercollecties. Hier kun je bekijken wat er zoal voor het vak Duits te vinden is.

Theaterübungen in der Deutschstunde!!

taart-leraar

Op het Nationaal Congres nam ik deel aan de workshop van Katrin Richter – en – nee, ik heb geen aandelen in haar trainingsbureau – maar wat is dát leuk zeg! Ze heeft een tijdje terug een filmpje opgenomen waarmee je een kleine indruk krijgt van hoe je dit ook zelf kunt doen. Inmiddels heb ik er in mijn mentorlessen (klas 2) al mee geëxperimenteerd en dit komt ongetwijfeld ook naar mijn lessen Duits toe. Katrin werkt op het Trinitascollege locatie Han Fortmann, Heerhugowaard. Meer info over haar en de workshops die ze aanbiedt vind je hier: www.trainingsbureauomega.com In juni werd ze genomineerd voor docent van het jaar, wat ze met een taart met de kids vierde!

 

 

Nieuwe nascholingsmogelijkheid: MVT Nascholing

mvt-nascholingKatja Zaich en Danuta Jong zijn onlangs hun eigen nascholingsinstituut begonnen. Zij bieden diverse cursussen en begeleidingsmogelijkheden aan, die zij – voor zover ik dat even snel kan zien – ook laten certificeren voor Registerleraar (Nu heb ik over die ‚Registreer- en certificeerzucht ‚ van de overheid wel een mening, maar daar staan startende nascholers natuurlijk buiten). Voor docenten Duits bieden zij de komende tijd bijvoorbeeld de ‘Auffrischungskurs Grammatik’, ‘Update Duitsland’ en ‘Sprachwandel’ aan. Bekijk het complete overizicht aldaar op de pagina Agenda.

Levende Talen presenteert onderzoek verschil SE-CE

logo-levendetalen-kleinIn opdracht van Levende Talen heeft de Onderwijs Innovatie Groep onderzoek gedaan naar de achtergrond van de verklaring van de discrepantie tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen voor Nederlands en de moderne vreemde talen in havo en vwo. Omdat de overheid hierop „stuurt“ – en scholen die een te groot verschil hebben hierop aangesproken worden – kwamen er signalen van docenten dat deze maatregel de kwaliteit van het onderwijs en de motivatie van taaldocenten in gevaar komt.

Het onderzoek wordt op 21 mei in Den Haag gepresenteerd en aan de directeur-generaal PO/VO van het ministerie van OCW aangeboden. Meer informatie over die bijeenkomst vind je op www.levendetalen.nl

Het onderzoek wordt in het juni-nummer van Levende Talen Magazine in de vorm van een artikel uitvoerig belicht. Ook zijn daar dan de aanbevelingen die uit het onderzoek voortvloeien te bekijken. Het volledige onderzoeksrapport is na 21 mei te lezen op de website van de vereniging.

 

Sprachkurse in Deutschland / Stipendien

Die Goethe-Institute in Deutschland bieten Kurse zur sprachlichen Fortbildung auf allen Niveaustufen an.
Als Deutschlehrer/in können Sie sich um ein Stipendium bewerben zur Teilnahme an Kursen der Typen

•Intensiv 2 (2-wöchig)
•Intensiv 4 (4-wöchig)
•Intensiv 8 (8-wöchig)
•Deutsch für Lehrer (2-wöchig).

Bewerbungsfrist für Sprachkurs-Stipendien:

  • 4 Monate vor dem gewünschten Sprachkurstermin aber
  • spätestens bis 15. April

>> www.goethe.de/niederlande > Deutsch unterrichten > Fortbildung

Wat is LINQ?

Nederland, 2009. Het TTO „rukt op“ in het land. In heel het land? Nee, er zijn kleine verzetshaarden die juist Frans en Duits op de talenkaart zetten. Dat is populair gezegd wat het project LINQ voor ogen heeft:

„In het kader van het proefproject LinQ experimenteerden veertig scholen (basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs) drie jaar lang met de invoering of versterking van Duits of Frans.Op de basisschool gaat het bij LinQ om Frans en Duits als ontmoetingstaal, in het voortgezet onderwijs om versterking van het talenonderwijs Frans en Duits. Het uitgangspunt was om, binnen de reguliere lestijd, het talenonderwijs te intensiveren. Op deze manier werd er meer rendement uit de lessen gehaald, wat vervolgens zichtbaar werd in de hogere resultaten van de leerlingen.“

Inmiddels is LINQ-2 van start gegaan. Klik hier voor meer informatie