Workshop „Erklärvideos im Fremdsprachenunterricht“ am Samstag, 13.10.18 in ROTTERDAM

Aktuell wird das Unterrichtskonzept Flipped Classroom und die Arbeit mit Erklärvideos im Bereich Deutsch als Fremdsprache kontrovers diskutiert. Der Workshop nimmt diese Diskussion auf, reflektiert gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Vor- und Nachteile des Konzepts und sucht nach möglichen Einsatzszenarien für den eigenen Unterricht. Dabei bietet er die Möglichkeit, Videos für den eigenen Unterricht zu erstellen.

Mehr Infos zum Workshop

Referent
Ralf Klötzke ist Lehrerfortbilder und Lehrer für Deutsch als Fremdsprache. Weltweit führte er zahlreiche Workshops und Lehrerfortbildungen für die Zentrale für Auslandsschulwesen und das Goethe-Institut durch.
Seine Schwerpunkte sind Landeskunde, digitale Medien und die Film- und Bildarbeit im Fremdsprachenunterricht. Er ist im Vorstand des Vereins „Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e. V.“ (ZUM.de) und schreibt im Blog „landeskunde“.

Anmeldung
Die Teilnehmerzahl des Workshops ist auf 16 Teilnehmer beschränkt. Frühzeitiges Anmelden sichert einen Platz! Anmeldungen bis spätestens 3. Oktober 2018Patricia.Tilkorn@goethe.de

Mehr zum Thema im Magazin Sprache des Goethe-Instituts:

Flipped Classroom – Sprachenlernen per Video-Botschaft

> Mehr Fortbildungen des Goethe-Instituts Niederlande im Herbst 2018!

Workshop COMICS IM DEUTSCHUNTERRICHT am Samstag, 15.09.2018 in ROTTERDAM

Sie möchten gerne Comics im Deutschunterricht einsetzen, wissen aber noch nicht genau, wie? Dann sind Sie bei dieser Lehrerfortbildung genau richtig!

Der Comic hat enorme Potentiale für den Fremdsprachenunterricht. Bild und Text verstärken einander, indem Comicausschnitte den Erzählfluss illustrieren.

Ziele des Workshops

  • Sie kennen Ressourcen zur Planung von Unterrichtseinheiten mit Comics
  • Sie können Unterrichtssequenzen zum Thema Wortschatz, Landeskunde, Grammatik oder Literatur entwickeln, in denen sie das Medium Comic verwenden
  • Sie kennen Zeichner und Autoren des neuen deutschen Comics

Referentin
May Naomi Blank arbeitet als Dozentin am Goethe-Institut Niederlande. Neben ihren wöchentlichen Kursen am Goethe-Institut Amsterdam arbeitet sie als Journalistin und Illustratorin für deutsche Zeitungen und Magazine.

Mehr Infos zum Workshop

Anmeldung
Die Teilnehmerzahl des Workshops ist auf 16 Teilnehmer beschränkt.

Anmeldungen bis spätestens 5. September 2018Patricia.Tilkorn@goethe.de

> Mehr Fortbildungen des Goethe-Instituts Niederlande im Herbst 2018!

Studiemiddag participatiecijfer

Op donderdag 20 september 2018 organiseert het Duitsland Instituut Amsterdam een studiemiddag rond het zogenoemde ‘participatiecijfer’. In Duitsland telt de “mündliche Beteiligung” mee voor het eindcijfer. Op diverse Nederlandse scholen hebben docenten pilotprojecten gestart voor de invoering van een participatiecijfer naar Duits voorbeeld. Tijdens deze studiemiddag evalueren wij de ervaringen en kijken we gezamenlijk naar de mogelijkheden voor een schoolbrede aanpak. Voor aanmelden ga naar www.duitslandinstituut.nl.

DLL – Fortbildungen Herbst 2018

Deutsch Lehren Lernen

Im Herbst 2018 bieten wir noch 2 Blended Learning – Kurse an:

DLL2 – Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?

DLL6 – Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung

Beide Kurse laufen online vom 22.09. bis 15.12.2018, mit drei Präsenzseminaren

am Goethe-Institut Rotterdam: Samstag 22.9., 24.11. und 15.12.2018

Preis pro Kurs, inkl. Buch: 250 Euro.

Sie suchen neue Ideen für Ihren Deutschunterricht? Sie möchten sich regelmäßig mit Kolleginnen und Kollegen austauschen? Sie möchten gern Neues in Ihrem Deutschunterricht ausprobieren? Die Fortbildungsreihe Deutsch Lehren Lernen (DLL) wurde speziell für Lehrerinnen und Lehrer auf Grundlage des aktuellen fachdidaktischen Wissensstands der Fachgebiete Deutsch als Fremd- und Zweitsprache entwickelt. Sie rückt den Unterricht ins Zentrum der Aufmerksamkeit. DLL dient der praxisnahen Qualifizierung von Deutschlehrenden, dem Erfahrungsaustausch zwischen Deutschlehrenden, der Reflexion des eigenen Unterrichts, dem Kennenlernen neuer Wege und Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung.

Ausführliche Informationen finden Sie auf der Website des Goethe-Instituts Niederlande.

2 – Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?

Die Lernenden selbst und all das, was sie mit in den Unterricht bringen, beeinflussen den Lehr- und Lernprozess. Je besser wir unsere Lernenden kennen, desto besser können wir unser unterrichtliches Handeln an ihnen orientieren und sie fördern und begleiten:

Welche Faktoren bestimmen das Lernen? – Wie lernt man eigentlich Fremdsprachen? – Wie lernt man Sprachen zu lernen? – Wie helfen andere Sprachen beim Deutschlernen?

DLL6 – Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung

Einflussfaktoren auf Unterricht – Unterricht planen

Worauf stützen wir uns, wenn wir unseren Unterricht planen, welche Konzepte von Lernzielen/Kompetenzen liegen unserem Handeln zugrunde? Wie planen wir eine Unterrichtseinheit, welche Vorstellungen sinnvoller Abfolgen von Phasen des Unterrichts gibt es? Die Art und Weise, wie wir Unterricht planen, wird durch Rahmenrichtlinien und didaktisch-methodische Prinzipien beeinflusst. Mit dieser Einheit erarbeiten Sie sich aktuelle Orientierungspunkte für Ihre tägliche Arbeit als Lehrkraft und lernen Neuerungen im Bereich des Planens von Unterricht kennen.

Auf der Website www.klett-sprachen.de/dll können Sie übrigens online in den DLL-Bänden DLL2 und DLL6 blättern!

Weitere Fragen zum Inhalt der Kurse beantwortet gern unsere Expertin für Unterricht 

Anne-Katrin Bläske > anne-katrin.blaeske@goethe.de

Anmeldung

bis Anfang September möglich!

 

Mehr zu Deutsch lehren lernen > www.goethe.de/dll

 

Aktuelles Fortbildungsangebot bei De Talengroep

Bei De Talengroep gibt es demnächst folgendes Fortbildungsangebot für MVT:

Studiedag: ‘Examentraining Duits: als elke tiende punt telt’ – 11-10-2018

Tijdens de laatste fase van het examenjaar, na de laatste SE-periode, intensiveert de examentraining. Docenten laten leerlingen examens maken, die vervolgens vaak klassikaal worden besproken. Niet altijd even efficiënt en zeker niet altijd voor alle leerlingen motiverend. Leerlingen verschillen in de problemen die ze ervaren met het centraal examen. Als je wilt dat ze beter gaan scoren tijdens het CE, hebben de leerlingen meer aan maatwerk. Tijdens deze studiedag maak je kennis met het vijfstappenplan, waarbij het doel is om de examentraining voor leerlingen effectief en uitdagend te maken.

Alle weiteren Angebote der Talengroep finden Sie hier

Landelijke Studiedag Levende Talen – 2 november 2018

Der Studiedag findet dieses Jahr am Freitag, 2. November 2018 in Utrecht statt. Alle weiteren Infos gibt es hier auf www.landelijkestudiedag.nl

Leven in een didactuur: ‘Bürokratopoly’ laat DDR-tijden herleven

[ingezonden bericht door Anja Fricke, zie verderop] ‘Het spel monopoly als metafoor voor het kapitalisme. Het spel Bürokratopoly als metafoor voor het socialisme’ zegt Martin Böttger. Bürokratopoly is een bordspel, bedacht door Martin Böttger in de DDR. In het geheim uiteraard omdat het nogal kritiek leverde over de DDR politiek. Niet voor iedereen toen toegankelijk. Wilt u de leerlingen spelenderwijs kennis laten maken met politiek, democratie en mensenrechten? Lees dan verder.

Nu is het opnieuw uitgebracht speciaal voor scholen
Het spel gaat niet zozeer over de DDR. Wel over mensenrechten, verschillen tussen democratie versus dictaturen, omgaan met onrechtvaardigheid en zo voorts. Het sluit bij verschillende vakken aan. Zoals: politiek, geschiedenis, maatschappijleer, Duits. Dat zijn enkele voorbeelden. Het doel van het spel is om ‘Staatssekretair’ (baas van het land) te worden. Dat gaat alleen via omwegen en chicane. Bijvoorbeeld de verkiezingen onrechtvaardig te moeten beïnvloeden om te stijgen in de ladder. http://www.buerokratopoly.de/

Voorwaarden om het de leerlingen te laten spelen
Duitse taalkennis is een voorwaarde. Het spel is namelijk in het Duits. Aanbevolen wordt dit spel voor leerlingen vanaf 16/17 jarige leeftijd en daarboven. Aan een spel kunnen tot 9 spelers meedoen. De verkorte versie van het spel duurt drie kwartier. De docent geeft een opdracht van te voren aan de leerlingen mee. Hij kan opdrachten gebruiken uit het spel die speciaal voor de docent en zijn leerprogramma gemaakt zijn. Een opdracht kan zijn dat de leerlingen tijdens het spel een situatie noteren wat zij onrechtvaardig vonden. Dat kan na afloop besproken worden.

Ik help u met alle praktische zaken van het spel
U hoeft niet alles zelf te doen. Ik zorg ervoor dat het spelverloop uitgelegd wordt aan de leerlingen in het Nederlands of Duits. Ook tijdens het spel ben ik de vraagbak voor de leerlingen. In totaal kunnen 27 leerlingen meedoen aan de hand van drie spelen Bürokratopoly die ik voor u meeneem. Daar hoeft u zich ook geen zorgen over te maken.

Wilt u de leerlingen een keer verrassen? Neem contact met mij, Anja Fricke, op. Mijn telefoonnummer is 06 22 50 92 63. Of via datkanja@gmail.com. Klik hier voor meer informatie over wie ik ben.

Doe mee aan LinQ!!

logo-10-jaar-LinQHet project LinQ – versterking van het talenonderwijs Frans|Duits heeft als doel een impuls te geven aan onze buurtalen; dankzij LinQ krijgen de vakken Frans en Duits meer gezicht en meer gewicht in het voortgezet onderwijs. Sinds 2005 hebben al 140 vo-scholen aan het LinQ-project deelgenomen. Ook volgend scholjaar is EP-Nuffic (in opdracht van OCW) weer op zoek naar 15 nieuwe LinQ-scholen! Je kunt je aanmelden als sectie Duits of nog beter: gezamenlijk met de sectie Frans.

Binnen een jaar worden jij en jouw collega’s opgeleid en begeleid om de LinQ-didaktiek bij jullie op school om te kunnen zetten. De focus ligt hierbij op de kwaliteit van de lessen. Het talenonderwijs wordt efficiënter en aantrekkelijk gemaakt door professionalisering van de docenten. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De reiskosten naar de vier netwerkbijeenkomsten voor de docenten moeten wel door school worden vergoed. Verder bestaat de mogelijkheid om gratis een nascholing in Duitsland te volgen.

Wil je meer over LinQ weten?

Lees de info op onze website of volg gratis de LinQ-module in de EP-Nuffic Academy. Ook zijn belangstellenden zeer welkom tijdens de LinQ-bijeenkomst op woensdag 24 mei 2017 in Utrecht. Wil je deelnemen? Neem contact op met het LinQ-team: linQ@epnuffic.nl 

 

Een dag voor de sectie Duits op de eigen school

netwerkVeel secties evalueren aan het einde van het schooljaar wat goed is gegaan en wat beter kan. Soms is er behoefte om zaken anders aan te pakken. Tijdens deze maatwerkstudiedag van het Netwerk Onderwijsadviseurs (voorheen APS Talen) gaan we op een praktische manier aan de slag om het vak Duits steviger op de kaart te krijgen/ te houden. Naast een gedegen analyse van wat goed gaat en wat minder, gaan we op een praktische manier aan de slag met de volgende items:

  • Alle leerlingen elke les aan het woord in het Duits.
  • De doeltaal als voertaal: op deze manier houdt u het vol.
  • Schrijfvaardigheid: van invuloefening naar spannende opdrachten op het juiste niveau.
  • Leesvaardigheid: alternatieven voor ‘de tekst met vragen’.
  • Wie heeft de regie in de lessen Duits: u of de methode?
  • Veel tips en kleine ingrepen om de lessen levendiger te maken en meer leerlingen enthousiast te krijgen en te houden voor deze mooie taal.

Het uiteindelijke programma van de dag stellen we in overleg met de sectie vast.

Interesse? Neemt u dan contact met mij op?
Johan Keijzer
info @johankeijzer.nl – 06 11 91 53 18

Stercollecties Duits – open digitale leerlijnen

[invo-contentgezonden bericht] Stichting VO-Content ontwikkelt met zijn zogenaamde „stercollecties“ digitale leerlijnen voor het voortgezet onderwijs, ontwikkeld door ervaren docenten en redacteurs. Het leermateriaal is actueel, multimediaal en op maat in te zetten. Ideaal als aanvulling op het bestaande lesmateriaal. Of als basis om een methode te vervangen. VO-content werkt als stichting zonder winstoogmerk. Deelnemende scholen investeren mee in de ontwikkeling en het onderhoud van open digitaal leermateriaal: de Stercollecties. Hier kun je bekijken wat er zoal voor het vak Duits te vinden is.