Correctiemodel voor literatuuropdracht in 6 vwo

Beste mensen,
voor het eerst neem ik het schoolexamen af in 6 vwo. Hiervoor heb ik een correctiemodel nodig voor de literatuuropdracht. Wie kan me een correctiemodel aanbevelen dat in de praktijk zijn nut heeft bewezen en ook aan de eisen van het examensreglement voldoet. Bij voorbaat dank.
Groetjes,
Horst