„Eeuwig“ oefenen met „de examenbundel“ is natuurlijk dodelijk saai. Hier een paar tips die je misschien kunt gebruiken bij het begeleiden van je eindexamenleerlingen.

1. Inventariseer samen met je leerlingen hoeveel en welke lessen er nog zijn tussen nu en het examen.
Het wordt voor hen dan opeens een stukje „echter“, want ze beseffen dat het aantal momenten waarop ze aan hun leesvaardigheid kunnen werken beperkt is en dat het initiatief voor een goede besteding van de tijd ook van hen moet komen. (net als in hun vervolgstudie…)

2. Doe een – verkorte – simulatie van het examen in de klas.
Normeer zoals het examen, zodat je leerlingen een goede inschatting kunnen maken van hoe ze er voor staan.

3. Verzamel de gegeven antwoorden van open vragen
en laat leerlingen in duo’s / groepjes deze samen nakijken met het complete correctievoorschrift. Laat ze aangeven wat ze opvalt, wat ze waarom goed of fout rekenen.

4. Laat ze eens de gebruiksaanwijzing van hun eigen woordenboek lezen.
Dat hebben ze vaak nog nooit gedaan. Het verklaart mede waarom deze ene leerling wèl een goede vertaling vindt in een woordenboek en de ander niet. Elke leerling komt daarna even naar het bord en schrijft in trefwoorden op wat voor hem of haar nieuw was / waar men altijd over heen las.

EXTRA: Mini-online cursus: Hoe haal je alles uit je woordenboek? (Hierin worden ook woordraad-vaardigheden en afleid-vaardigheden besproken.) Klik op het plaatje:

5. Stimuleer om te onderstrepen / te nummeren / aantekeningen te maken in de teksten.
Dit mag immers tijdens het examen ook en het kan door visualiseren helpen om dingen te begrijpen. Als oefening is het ook slim om eens een schema of een MindMap van een tekst te maken.

6. Laat leerlingen een aantal lessen (in stilte) aan zelf gekozen werkvormen werken.
Niet iedereen heeft altijd hetzelfde nodig. Bied keuzes als:

– antwoorden van jezelf / een ander nakijken
– woorden opzoeken in teksten
– teksten vertalen (heel goed voor je woordenschat)
– verbindende woorden en zinnen opsporen in een tekst en onderstrepen
– oefenen met typische examenwoordenschat op www.duits.de
– structuurschema’s maken van de argumentatiestructuur van teksten
– een lijstje met valkuilen bedenken
– met een stopwatch kijken hoeveel „vragen per minuut“ (je tempo dus) je eigenlijk maakt

7. Online oefenexamens met alle antwoorden vind je bijvoorbeeld hier:
http://examen.kennisnet.nl/vmbo/oefenexamens
http://examen.kennisnet.nl/havo/oefenexamens/oudeexamens/du
http://examen.kennisnet.nl/vwo/oefenexamens/oudeexamens/du

8. Oefen met typische tekstwoordenschat en verbindingswoorden:

Signaalwoorden, Toon van de tekst, Functies van alinea’s en zinnen:
http://gsn.wrts.nl/examenwoorden

Typische tekstvragen en verbindingswoorden:
(ook te vinden via www.duits.de > vaklokaal > woordenschat)

http://www.duits.de/vaklokaal/oefenen/woordenschat/tekstwoorden/tekstvragen01.htm
http://www.duits.de/vaklokaal/oefenen/woordenschat/verbindingswoorden-3/leeswoorden1.htm

9. Laat ze de studietips leesvaardigheid doorlezen en aangeven wat nieuw voor ze was:

In het vaklokaal Duits vind je ze op deze pagina

10. Laat ze specifieke Examenidioom leren

Bijvoorbeeld met woordenlijsten Examenidioom (6 x 50 basiswoorden) die je op mijn Wrts pagina vindt:

http://gsn.wrts.nl/examenwoorden

Heb je nog andere tips of links? Voeg ze hieronder toe!!

0 thoughts on “10 tips voor je eindexamenleerlingen

  • 8. April 2014 um 07:45
    Permalink

    Ik heb gemerkt dat lln gebaat bij het indelen van teksten naar de thema’s wetenschap, politiek, economie, gezondheid/sport, religie, media/netwerken, kunst en familieleven/onderwijs/opgroeien. Doordat lln such bewust afvragen WAAROVER een tekst s zegt in de maatschappij, activeren ze hun voorkennis makkelijker. Daardoor bewaren ze het oversight beter, maken selecties effectiever, en zijn ze beter in time management.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.