Ook in 2010 organiseert het sectiebestuur Duits van Levende Talen in samenwerking met het Vaklokaal Duits en het Duitsland Instituut Amsterdam weer een profielwerkstukkenwedstrijd. Wellicht begeleidt u zelf op dit moment één of meer van uw leerlingen in dit traject. Het sectiebestuur Duits biedt leerlingen en hun begeleidende docenten de mogelijkheid om meer met hun profielwerkstuk te doen en wel in het kader van de prijsvraag ‚Profielwerkstuk Duits van het jaar‘.

Criteria voor de toekenning zijn de gebruikelijke eisen die gesteld worden: heldere vraagstelling, diepgang van de uitwerking, talige correctheid. Het profielwerkstuk Duits hoeft niet per se in het Duits te zijn geschreven, maar moet uiteraard wel een Duits thema betreffen. De jury zal worden samengesteld op uitnodiging van het sectiebestuur en tenminste één van de juryleden zal afkomstig zijn uit de universitaire wereld. Coördinatie van de prijsvraag is in handen van Erwin de Vries.

Willen u en uw leerling meedingen naar deze eervolle vermelding, wordt u verzocht voor 1 juni 2009 het profielwerkstuk in viervoud toe te sturen aan Erwin de Vries, Jan Goeverneurstraat 7a, 9724 LJ Groningen, en in digitale vorm aan profielwerkstuk@duits.de

Met de inzending verklaren u en uw leerling geen bezwaar te hebben tegen publicatie via de website van het sectiebestuur en het Vaklokaal Duits www.duits.de

Er zijn drie prijzen beschikbaar voor zowel leerling als begeleidend docent. Bij voldoende inzendingen van havo-scholieren wordt er ook een speciale havo-prijs ingesteld. Ook zij worden dus uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te doen. De prijzen worden in het najaar van 2010 uitgereikt. Net als voorgaande jaren ligt het in de bedoeling dat dit weer door de Duitse ambassadeur geschiedt. Het sectiebestuur ziet de werkstukken met veel plezier tegemoet.

Erwin de Vries

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.