Werkwoorden Naamvallen Zelfstandig naamwoord Voornaamwoord Getallen Overige
onregelmatige
zwakke | sterke
met haben/sein
met vaste naamval Konjunktiv
Lijdende vorm
Wanneer welke?
DER- | EIN-groep  
bijvoeglijk naamwoord
voorzetsels en
werkwoorden met naamvallen
bijzonderheden

TIP: naamvalmachine
hoofdletter of kleine ?
der, die of das ?
samengestelde woorden
meervoud maken
verkleinvormen
betrekkelijk
persoonlijk
wederkerend
vragend
hoofdtelwoorden
rangtelwoorden
breuken
ein of eins?
procenten
trappen van vergelijking
vergelijkingen maken
persoonlijke brief
zakelijke brief
+
héél veel kleinere tips en uitleg!

 

Zelfstandig naamwoord >Hoe maak je het meervoud van een woord?

Het meervoud van een zelfstandig naamwoord is niet te voorspellen: Je moet daarom bij ieder woord het meervoud erbij leren. 

Onderstaande "regels" zijn dan ook geen regels maar moet je zien als "verstandig gokken" voor het geval dat je het echt niet weet:

  • mannelijke woorden: Umlaut +e
    bijv. der Strand - die Strände
  • vrouwelijke woorden: +n of (waar nodig) +en
    bijv. die Frage - die Fragen, die Antwort - die Antworten
  • onzijdige woorden: +e
    bijv. das Tier - die Tiere
LET OP:

als het woord op -chen of -lein eindigt
:
meervoud blijft hetzelfde:
bijv. das Mädchen - die Mädchen, das Büchlein - die Büchlein

mannelijke of onzijdige woorden die eindigen op -en, -el, of -er:
meervoud blijft hetzelfde:
bijv. der Wagen - die Wagen, der Löffel - die Löffel


 

Zoeken op trefwoord:  A - B - C - D - E - FG - H - I - J - K - LM - N - O - P - R - S  - T - U - V - W - Z
 
TIP: In het boekje Duits in je pocket heb je de belangrijkste grammatica + allerlei tips over de Duitse taal bij de hand!

Via Google zoeken binnen deze opzoekgrammatica Duits:

© Copyright  www.duits.de / Paul Goossen