Werkwoorden Naamvallen Zelfstandig naamwoord Voornaamwoord Getallen Overige
onregelmatige
zwakke | sterke
met haben/sein
met vaste naamval Konjunktiv
Lijdende vorm
Wanneer welke?
DER- | EIN-groep  
bijvoeglijk naamwoord
voorzetsels en
werkwoorden met naamvallen
bijzonderheden

TIP: naamvalmachine
hoofdletter of kleine ?
der, die of das ?
samengestelde woorden
meervoud maken
verkleinvormen
betrekkelijk
persoonlijk
wederkerend
vragend
hoofdtelwoorden
rangtelwoorden
breuken
ein of eins?
procenten
trappen van vergelijking
vergelijkingen maken
persoonlijke brief
zakelijke brief
+
héél veel kleinere tips en uitleg!

 

Naamvallen > EIN-groep

EIN-groep

 

Schema EIN-groep

 

m
mannelijk

v
vrouwelijk

o
onzijdig

mv
meervoud

1 HIJ
onderwerp
nominatief
ein Mann eine Frau ein Kind keine Kinder
2 VAN
bezit
genitief
eines Mannes einer Frau eines Kindes keiner Kinder
3 AAN
meew. voorwerp
datief
einem Mann einer Frau einem Kind keinen Kindern LET OP:
hier een n toevoegen!
4 HEM
lijd. voorwerp
accusatief
einen Mann eine Frau ein Kind keine Kinder

Behalve ein(e) en kein.. krijgen ook de bezittelijke voornaamwoorden de met zwart hierboven aangegeven uitgangen:

mein.. = mijn
dein.. = jouw
sein.. = zijn
ihr.. = haar
unser.. = onze
euer.. = jullie
ihr = hun
Ihr = Uw

Bekijk hier een uitlegfilmpje:
Naamvallen voor beginners: deel 1: EIN-groep in de 1e en 4e naamval

 

 

EIN-groep: voorbeeldzinnen met uitleg

voorbeeld 1
Eén hond is ziek geworden.
UITLEG: een hond is onderwerp: 1e naamval. Verder is hond in het Duits mannelijk.
In de zin krijg je dus: mannelijk, eerste naamval: ein
Ein Hund ist krank geworden.

voorbeeld 2
Ik heb een hond gevonden aan de kant van de weg.
UITLEG: een hond is lijdend voorwerp: 4e naamval. Verder is de hond in het Duits mannelijk.
In de zin krijg je dus: mannelijk, vierde naamval.
Een stukje van het antwoord weet je ook al: een is in het Duits iets met ein... .
Alleen moet daar nog een uitgang achter: In het schema boven zie je staan einen.
De laatste letters, de en geven aan dat je die uitgang achter ein moet zetten:
Ich habe einen Hund gefunden am Straßenrand.

voorbeeld 3
Ik heb de bestelling aan uw dochter gegeven.
UITLEG: uw dochter is meewerkend voorwerp (er staat aan voor): 3e naamval.
Verder is dochter natuurlijk vrouwelijk.
In de zin krijg je dus: vrouwelijk, derde naamval.
Een stukje van het antwoord weet je ook al: uw is in het Duits iets met Ihr.. .
Alleen moet daar nog een uitgang achter: In het schema boven zie je staan einer.
De laatste letters, de er geven aan dat je die uitgang achter Ihr moet zetten.
Dat wordt dan dus:
Ich habe die Bestellung Ihrer Tochter gegeben.

-s of -es in de tweede naamval? (alleen bij mannelijk en onzijdig)

 • als het woord uit één lettergreep bestaat: -es
  bijv. das Land:
  de vlag van een land - die Fahne eines Landes
 • als het woord op een s-klank (-s, -ss, -ß, -x, -z, -tz) eindigt: -es
  bijv. das Gesetz:
  de tekst van een wet - der Text eines Gesetzes
 • in alle andere gevallen: -s
  bijv. der Lehrer:
  de opmerking van een leraar - die Bemerkung eines Lehrers
  bijv. das Auto :
  de kleur van een auto - die Farbe eines Autos


 

Zoeken op trefwoord:  A - B - C - D - E - FG - H - I - J - K - LM - N - O - P - R - S  - T - U - V - W - Z
 
TIP: In het boekje Duits in je pocket heb je de belangrijkste grammatica + allerlei tips over de Duitse taal bij de hand!

Via Google zoeken binnen deze opzoekgrammatica Duits:

© Copyright  www.duits.de / Paul Goossen