Vernieuwingen op het MBO

[ingezonden bericht] Kijken over het hek: Vernieuwingen in het talenonderwijs op het mbo – ook interessant voor avo-scholen

Het middelbare beroepsonderwijs is de laatste jaren flink in beweging. Dat geldt zeker ook voor het onderwijs Duits aan de verschillende roc’s. Collega’s in het algemeen voortgezet onderwijs denken al gauw: ‘dat is niet mijn pakkie an’. Toch valt er heel wat te leren van de collega’s Duits in het mbo. Online zijn er uiterst interessante bronnen waar allerlei materiaal te vinden is waar je ook als havo- of vwo-docent zomaar gebruik van kunt maken. Veel informatie hangt samen met de onlangs ingevoerde nieuwe kwalificatiestructuur waarin de vreemde talen behalve Engels nauwelijks nog als verplicht vak voorkomen. Duits is daartegen heel effectief in opstand gekomen en heeft keuzedelen Duits ontwikkeld die intussen zeer breed in het mbo worden aangeboden, op resp. de ERK-niveau’s A2 en B1. Momenteel wordt in nauwe samenwerking met het Goethe-Institut bekeken of er een certificering mogelijk is waar ook het ’Goethe-Siegel’ aan wordt verbonden. Daartoe vindt in mei a.s. een pilot plaats aan meerdere roc’s.

De werkgroep die verantwoordelijk voor e.e.a. is, zet momenteel een nieuwe website op die alle relevante informatie bijeen gaat brengen. Die gaat in de loop van het voorjaar online. Een preview kunt u alvast bekijken op http://duitsmbo.nl Daar staan momenteel weliswaar nog veel ‘lorem ipsum’-blokken als ‘Platzhalter’, maar binnenkort zijn alle rubrieken gevuld. Bent u nu al erg nieuwsgierig naar de keuzedelen voor de diverse beroepssectoren, kijk dan op http://lerende-euregio.com bij “publicaties Duits in het MBO”. Daar vindt u een hele serie kant en klare “Handreikingen taalprofielen Duits in het beroep”, zgn. ‘servicedocumenten’: uitgewerkte leerplannen per beroepsrichting op basis van ERK-doelstellingen, ontstaan in samenspraak tussen talen- en vakdocenten.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Vul - om zeker te weten dat je geen spamrobot bent - het rekensommetje in: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.